• 2103216550

Ομάδα Αδερφών (6 έως 14 ετών)

Η Ομάδα Αδερφών έχει συχνότητα κάθε δύο μήνες, ημέρα Σάββατο και έχει τρίωρη διάρκεια.  Ο συνολικός αριθμός συναντήσεων είναι (4) τέσσερις συναντήσεις και συγκεκριμένα:

Πρώτη συνάντηση: 9 Νοεμβρίου 2013

Δεύτερη συνάντηση: 18 Γενάρη 2014

Τρίτη συνάντηση: 15 Μαρτίου 2014

Τέταρτη συνάντηση: 12 Απριλίου 2014

 

 

 Για περισσότερες Πληροφορίες & εγγραφές:  Κέντρο Ημέρας Ε.Ε.Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Βερατίου 5, πίσω από τον Σιδ. Σταθμό Θεσσαλονίκης τηλ.  2310241287, email: thess_seminar@autismgreece.gr  

 

Εκτύπωση