• 2103216550

Ομάδα Υποστήριξης Γονέων

Η Ομάδα Γονέων  έχει μηνιαία συχνότητα και η μέρα πραγματοποίησης είναι Σάββατο διάρκειας  2  ωρών. Ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις και Συγκεκριμένα:

Πρώτη συνάντηση: 9 Νοεμβρίου 2013

Δεύτερη συνάντηση: 13 Δεκεμβρίου 2013

Τρίτη συνάντηση: 18 Γενάρη 2014

Τέταρτη συνάντηση: 15 Φεβρουαρίου 2014

Πέμπτη συνάντηση: 15 Μαρτίου 2014

Έκτη Συνάντηση: 12 Απριλίου 2014

Έβδομη συνάντηση: 10 Μαΐου 2014

Οι ημερομηνίες για τις συναντήσεις  Σεπτέμβριου, Οκτώβριου, Νοέμβριου θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

 Για περισσότερες Πληροφορίες & εγγραφές:  Κέντρο Ημέρας Ε.Ε.Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Βερατίου 5, πίσω από τον Σιδ. Σταθμό Θεσσαλονίκης τηλ.  2310241287, email: thess_seminar@autismgreece.gr  

 

 


Εκτύπωση