• 2103216550

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΠΑΑ/ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ page 0001

 

PROGRAM 2023 FINAL page 0001

 

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ.pdf

PROGRAM_2023_FINAL.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

ESPA LOGO

26/06/2023

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_8ο_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_26-6-2023.pdf

Δωρεά από Μασούτη στο Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

Ευχαριστούμε πολύ την Εταιρεία Μασούτης για την ευγενική δωρεά 3.000 πακέτων Noodles.

Η πολύτιμη συμπαράστασή σας είναι εξαιρετικά σημαντική διότι συμβάλλει στις δράσεις του Οικοτροφείου Αριάδνη ΙΙ που έχουν ως στόχο την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών διαμονής, εκπαίδευσης & ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχουμε στα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
Ευχόμαστε την συνέχιση αυτής της όμορφης πράξης.
 
ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προσωπικού (Β. Νοσηλευτή , Κοιν. Λειτουργού)

 

ESPA LOGO

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2023

 

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ, προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 

Με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης

  • Μία θέση  (1) Κοινωνικού Λειτουργού
  • δύο θέσεις (2) Βοηθού Νοσηλευτή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (κατεβάστε την από εδώ)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Σπουδών
  4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η     παρούσα     πρόσκληση     θα     βρίσκεται     αναρτημένη     στην     ιστοσελίδα:

http://www.autismgreece.gr/

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της ΕΕΠΑΑ, Αθηνάς 2, Μοναστηράκι ή στο e-mail  έως τις 30 Ιουνίου 2023.

 

  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_.doc

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΠΑΑ - 7o Panorama Charity Run

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PANORAMA CHARITY RUN page 0001

 

 

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_-_PANORAMA_CHARITY_RUN.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

 

ESPA LOGO

20/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_7ο_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_20-1-2023.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 138/28.11.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

εσπα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 138/28.11.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση κατακύρωσης αναδόχου, σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του οικοτροφείου ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στο πλαίσιο του υποέργου 5, της πράξης με τίτλο «Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 138/28.11.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ESPA LOGO

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 138/28.11.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου, σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του οικοτροφείου ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στο πλαίσιο του υποέργου 5, της πράξης με τίτλο «Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650.

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ