• 2103216550

1 Δεκεμβρίου & 4 με 8 Δεκεμβρίου - Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

αφίσα 1 1 page 0001

Ζητείται Προσωπικό για το Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ στην Πυλαία Θεσ/νίκης

Η ΕΕΠΑΑ αναζητεί προσωπικό ώστε να προστεθεί στην ομάδα  του Οικοτροφείου ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ που λειτουργεί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα:

  • 2 Νοσηλευτές 
  • 1 Ειδικό/ή Παιδαγωγό

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αυτισμό.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας στα email  &  

Ζητείται Ψυχολόγος για τον ρόλο Επιστημονικά Υπευθύνου/ης στο Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

Ζητείται Ψυχολόγος για τον ρόλο Επιστημονικά Υπευθύνου/ης στο Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

Η ΕΕΠΑΑ αναζητεί  Ψυχολόγο  με προϋπηρεσία για τον ρόλο του/της Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης ώστε να προστεθεί στην ομάδα προσωπικού του Οικοτροφείου ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ που λειτουργεί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα:

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα της ειδικότητας του Ψυχολόγου και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών σε ανάλογες Μονάδες (Σύμφωνα με την απόφαση Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 του υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018Γ3β/Γ.Π.οικ.47525/2018Γ3α,β/Γ.Π.οικ.10858/19.02.2021Γ3α,β/Γ.Π.οικ.66299/22-10-2021Γ3β/Γ.Π.οικ.21467/13.04.2022 και την Γ3β/Γ.Π.οικ. 38393/30.06.2022 ).

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αυτισμό.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας στα email   &

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΠΑΑ/ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ page 0001

 

PROGRAM 2023 FINAL page 0001

 

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ.pdf

PROGRAM_2023_FINAL.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

ESPA LOGO

26/06/2023

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_8ο_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_26-6-2023.pdf

Δωρεά από Μασούτη στο Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

Ευχαριστούμε πολύ την Εταιρεία Μασούτης για την ευγενική δωρεά 3.000 πακέτων Noodles.

Η πολύτιμη συμπαράστασή σας είναι εξαιρετικά σημαντική διότι συμβάλλει στις δράσεις του Οικοτροφείου Αριάδνη ΙΙ που έχουν ως στόχο την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών διαμονής, εκπαίδευσης & ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχουμε στα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
Ευχόμαστε την συνέχιση αυτής της όμορφης πράξης.
 
ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προσωπικού (Β. Νοσηλευτή , Κοιν. Λειτουργού)

 

ESPA LOGO

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2023

 

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ, προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 

Με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης

  • Μία θέση  (1) Κοινωνικού Λειτουργού
  • δύο θέσεις (2) Βοηθού Νοσηλευτή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (κατεβάστε την από εδώ)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Σπουδών
  4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η     παρούσα     πρόσκληση     θα     βρίσκεται     αναρτημένη     στην     ιστοσελίδα:

http://www.autismgreece.gr/

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της ΕΕΠΑΑ, Αθηνάς 2, Μοναστηράκι ή στο e-mail  έως τις 30 Ιουνίου 2023.

 

  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_.doc

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΠΑΑ - 7o Panorama Charity Run

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PANORAMA CHARITY RUN page 0001

 

 

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_-_PANORAMA_CHARITY_RUN.pdf