• 2103216550

Μέλη ΕΕΠΑΑ: Τακτικά, Αρωγά, Συνδεδεμένα

Μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), σύμφωνα με το Καταστατικό της, μπορούν να γίνουν και οι δύο γονείς του παιδιού με αίτηση τους, φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τους σκοπούς της.

Τα μέλη της Εταιρίας διακρίνονται σε:

  1. Ιδρυτικά Τακτικά
  2. Συλλογικά
  3. Αρωγά
  4. Συνδεδεμένα και
  5. Επίτιμα

A. Ιδρυτικά μέλη είναι οι γονείς αυτιστικών ατόμων που πήραν την πρωτοβουλία της ίδρυσης του Φιλανθρωπικού Σωματείου το 1992.

B. Τακτικά μέλη γίνονται με γονείς, αδέλφια ή κηδεμόνες ή νόμιμοι εκπρόσωποι ατόμων με Αυτισμό, ύστερα από αίτηση τους. Εκτός των γονέων και των αδελφών,  Τακτικό Μέλος μπορεί να γίνει και ένας ακόμη συγγενής μέχρι 4ου βαθμού. Άλλοι συγγενείς ή φίλοι αυτιστικών ατόμων γίνονται δεκτοί ως Αρωγά μέλη.

Τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο και να εκλέγονται σε αυτό.

Γ. Αρωγά μέλη γίνονται ύστερα από αίτηση τους νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κάθε πολίτης που αισθάνεται αγάπη για τα άτομα με Αυτισμό και επιθυμεί να προσφέρει ηθική, οικονομική, επιστημονική ή κάθε άλλη βοήθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.
Αρωγά μέλη που είναι επιστήμονες για τον Αυτισμό, ή άλλοι επιστήμονες, όπως λ.χ. νομικοί, μπορούν αν το επιθυμούν να είναι σύμβουλοι της Εταιρίας. Τα Αρωγά μέλη προσφέρουν ετήσια συνδρομή ίση με αυτή του Τακτικού μέλους.

Δ. Συνδεδεμένα μέλη γίνονται ύστερα από αίτηση τους αναγνωρισμένα Σωματεία ή Σύλλογοι Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων που θέλουν να ενταχθούν στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων διατηρώντας τη δική τους ταυτότητα για ένα διάστημα. Για την εγγραφή των νομικών προσώπων χρειάζεται απόφαση του διοικητικού τους Συμβουλίου και αντίγραφο του καταστατικού τους από το οποίο να προκύπτει ότι οι σκοποί τους δεν αντίκεινται στους σκοπούς της Εταιρίας.

Περισσότερες Πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό μας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Tο έντυπο αίτησης Τακτικού Μέλους θα χρειαστεί να συμπληρωθεί ένα για κάθε γονέα ξεχωριστά.

 Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

  • Φωτοτυπία από Δημόσιο Νοσοκομείο της Γνωματεύσεως του παιδιού που να αναφέρει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό, Φάσμα Αυτισμού
  • Φωτοτυπία από ΚΕΠΑ.

Μπορείτε να τα στείτετε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:

ΕΕΠΑΑ
ΑΘΗΝΑΣ 2
10551 ΑΘΗΝΑ

Mπορείτε να περάσετε και από τα γραφεία μας, Αθηνάς 2, 10551 Μοναστηράκι Αθήνα, 2ος όροφος, τελευταία πόρτα,

Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00 έχοντας την αίτηση Τακτικού Μέλους και τα δικαιολογιτικά μαζί σας.

 

Εάν και εφόσον η αίτηση σας θα εγκριθεί, θα σας ενημερώσουμε για την οικονομική σας υποχρέωση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΡΩΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης Αρωγού Μέλους και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης της συνδρομής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΕΠΑΑ, 2103216550, ή να περάσετε από τα γραφεία μας, Αθηνάς 2, 10551 Μοναστηράκι Αθήνα, 2ος όροφος, τελευταία πόρτα, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00.

Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00

 


Εκτύπωση