• 2103216550

Συνελεύσεις-Αρχαιρεσίες

Κείμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕΠΑΑ - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024 page 0001

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024 page 0002

 

Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΕΠΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕΠΑΑ 2023 page 0001ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕΠΑΑ 2023 page 0002

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ ΓΙΑ ΤΟ 2023.pdf

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας μας και ύστερα από απόφαση που πήρε το ΔΣ σας καλούμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., Βερατίου 5 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου τριετίας.
 • Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ. τριετίας.
 • Οικονομικός Απολογισμός τριετίας.
 • Προτάσεις –Συζήτηση μελών για την μελλοντική δράση της Εταιρίας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλη του ΔΣ του παραρτήματος της ΕΕΠΑΑ να αποστείλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στο έως τις 10/11/2020

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη γιατί πρέπει να προκύψει νέα διοίκηση.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                          Ο Γραμματέας

 

Ζαφειροπούλου Φωτεινή                   Χαριτάκης Αντώνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

( Ε.Ε.Π.Α.Α.)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

AUTISMEUROPE

ΟΔΟΣ: ΑΘΗΝΑΣ 2 , 2ος Όροφος 105 51 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. / Fax: 210 32 16 550, 32 16 549

gspap@autismgreece.gr

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) πραγματοποίησε την 8η Μαρτίου 2020 την Προγραμματισμένη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της.

Από τις Αρχαιρεσίες προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους: Αθανάσιο Καμούτση, Πρόεδρο, Φωτεινή Ζαφειροπούλου, Αντιπρόεδρο, Θωμά Καπέλο, Γενικό Γραμματέα, Νικόλαο Ανυφαντή, Ταμία, Κων/να Γραμματικογιάννη, Α’ Ειδική Γραμματέα, Βάσω Ευαγγέλου, Β’ Ειδική Γραμματέα, Ιωάννη Σέββο, Έφορο, Κων/νος Αγγελόπουλος, Μέλος, Παναγιώτα Γεροδήμου, Μέλος, Ηλίας Παρίσης, Μέλος, Αλεξάνδρα Συρογιάννη, Μέλος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

Αριθ.Πρωτ.: 18

ΠΡΟΣ ΤΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΑ, ΤΑΚΤΙΚΑ,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ & ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι των Αυτιστικών Ατόμων,

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας μας, και ύστερα από την Απόφαση του ΔΣ υπ’αριθμ. 30 που συνεδρίασε την 23η Οκτωβρίου 2019, σας προσκαλούμε στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΕΠΑΑ, που θα γίνει την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 8 Μαρτίου 2020. Ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 έως 13:30 στα Γραφεία της Εταιρίας, Αθηνάς 2, 2ος όροφος , Αίθουσα «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Λογοδοσία Προέδρου ΔΣ , Διοικητικός Απολογισμός για τα πεπραγμένα του 2019
 2. Οικονομικός Απολογισμός του Ταμία για το έτος 2019
 3. Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου που πραγματοποίησε η Εξελεγκτική Επιτροπή για το έτος 2019
 4. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή για το έτος 2019
 5. Έγκριση του Απολογισμού Δράσης του ΔΣ για το έτος 2019
 6. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού και της Ταμειακής Διαχείρισης για το έτος 2019
 7. Απόδοση ή απαλλαγή ευθυνών του ΔΣ για το έτος 2019
 8. Έκθεση συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2020
 9. Προτάσεις, συζήτηση, για την μελλοντική δράση της Εταιρίας
 10. Αρχαιρεσίες, Ανάδειξη νέου ΔΣ, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Συνέδρων για την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΣΑμεΑ το 2021

Υπογραμμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Φεβρουαρίου 1996, που υιοθετήθηκε και από τη Γενική Συνέλευση της 8ης Φεβρουαρίου του 1997 και ενσωματώθηκε στο αναθεωρημένο Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση προς διευκόλυνση των μελών της Εταιρίας που κατοικούν εκτός Αθηνών ή αντιμετωπίζουν δυσκολία λόγω του προβλήματος του αυτιστικού παιδιού ή των ανηλίκων που προστατεύουν, επιτρέπεται η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, καθώς και στις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με σχετική επιστολή του μέλους προς την Εταιρία, που θα συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο με τους σταυρούς της προτίμησης του, ή με γραπτή εξουσιοδότηση του μέλους προς άλλο μέλος της Εταιρίας (έτερο γονέα ή τρίτο), που συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει και το ψηφοδέλτιο με τους σταυρούς της προτίμησης του.

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. δ. του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού, δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης έχουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη που έχουν υποβάλλει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητα τους.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος β. εδάφια α και β, και με την παράγραφο γ. του άρθρου 29 του καταστατικού, τα Συλλογικά και Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να μετέχουν με τον νόμιμο εκπρόσωπο τους στη Γενική Συνέλευση, έχουν μία (1) ψήφο, και μπορούν να ψηφίζουν τα πεπραγμένα και να εκλεγούν, αλλά όχι να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. Α, εδάφιο β. , του καταστατικού τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης εφόσον έχουν γίνει μέλη της Ε.Ε.Π.Α.Α. ένα χρόνο πριν από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
 • Τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή του στην Ε.Ε.Π.Α.Α. μπορούν να παρίστανται στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, να συμμετέχουν στην συζήτηση χωρίς δικαίωμα ψήφου για το νέο Δ.Σ. της ΕΕΠΑΑ.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος ε και ι του καταστατικού η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) από τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων παρακαλούνται να συγκαλέσουν δική τους Συνέλευση εγκαίρως, ώστε να ενημερώσουν την Γενική Συνέλευση για τον απολογισμό της δράσεως τους και τους στόχους τους για το 2020, προσωπικά ή αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα. Επιπρόσθετα τα Παραρτήματα να εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπο τους ο οποίος θα μεταφέρει κλεισμένα ψηφοδέλτια και αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις των μελών που δεν μπορούν να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση της ΕΕΠΑΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει καταστατικού της ΕΕΠΑΑ, μπορούν να ψηφίζουν για λογαριασμό άλλου με γραπτή εξουσιοδότηση για την εκλογή του ΔΣ της ΕΕΠΑΑ.

Επίσης, γνωρίζεται ότι τα ψηφοδέλτια για τις Αρχαιρεσίες θα διατίθενται στην Γενική Συνέλευση και στα κατά τόπους Παραρτήματα της Εταιρίας με υπόδειγμα εξουσιοδότησης, ώστε να διευκολυνθεί το εκλογικό σώμα.

Τέλος, απαραίτητη είναι η ύπαρξη απαρτίας καθώς και η έγκαιρη προσέλευση των μελών μας, ώστε να υπάρχει χρόνος για συζήτηση και το ΔΣ να μπορέσει να συνεχίσει την δράση του, υλοποιώντας τις προτάσεις και εντολές που θα προκύψουν από την Γενική Συνέλευση.

Με την ευκαιρία, ευχόμεθα Καλή Χρονιά και σας περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας, να διεξάγουμε γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο, επ’ ωφελεία των παιδιών μας και της συνέχισης λειτουργίας της Εταιρίας.

Για την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων

Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καμούτσης                 Θωμάς Καπέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΑΑ αρ. 21 και 32 στις 8-3-2020 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της ΕΕΠΑΑ οδός Αθηνάς 2 Μοναστηράκι, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής αλλά και για την ανάδειξη συνέδρων για το Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2021. Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΕΠΑΑ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας μέχρι τις 15-12-2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της ΕΕΠΑΑ τηλ. 2103616550. Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα αίτησης υποψηφιότητας, την οποία μπορείτε να την στείλετε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση μας, Αθηνάς 2, Τ.Κ: 10551, στον 2ο όροφο, και σε ηλεκτρονική μορφή στο email μας(). 

Έντυπο Αίτησης Υποψηφιότηταςπατήστε εδώ

 

* ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ, Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΗΡΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας μας και ύστερα από απόφαση που πήρε το Δ.Σ. σας καλούμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ., Βερατίου 5 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2018
 2. Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ. για το 2018
 3. Οικονομικός Απολογισμός για το 2018
 4. Προτάσεις–Συζήτηση μελών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για την μελλοντική δράση της Εταιρίας 
 5. Ανάδειξη εκπροσώπων στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ 

Αν κάποιος από τα μέλη επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα θα πρέπει να αποστείλει την αίτηση ηλεκτρονικά στο μέχρι τις 15 του μήνα.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Ζαφειροπούλου Φωτεινή                                Χαριτάκης Αντώνης

Γενική Συνέλευση ΕΕΠΑΑ 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α.

 

 

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι των Αυτιστικών Ατόμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας μας, και ύστερα από απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του υπ’αριθμ. 20, στις 1ης Νοεμβρίου 2018 σας προσκαλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Π.Α.Α. που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2019 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 24 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 μ.μ. ως 14:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, οδός Ακαδημίας 50 (ισόγειο αριστερά), αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης».