• 2103216550

Στέγη Αυτιστικών Ατόμων ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ

Το πρώτο Κέντρο Εκπαίδευσης και Διαβίωσης ενήλικων ατόμων με αυτισμό που δημιούργησε η Ε.Ε.Π.Α.Α., και αποτελεί το πρώτο πιλοτικό κέντρο αυτού του είδους που έγινε στη χώρα μας, είναι η ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ», που ολοκληρώθηκε και άρχισε τη λειτουργία του στη Ζίτσα Ιωαννίνων, και σε κτίριο που μας παραχώρησε η Χριστιανική Αδελφότητα χωριών «Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»,τις δαπάνες ανακαίνισης και εξοπλισμού του οποίου ανέλαβε η Γαλλική Φιλανθρωπική Οργάνωση Oeuvres Hospitalieres Francaises de l'Ordre de Malte. Τα λειτουργικά έξοδα του κέντρου καλύπτονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 2716 για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που ορίζει πως ‘‘Το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου και με μαθησιακά προβλήματα''.

To κέντρο παρέχει υπηρεσίες διαρκούς εκπαίδευσης και διαβίωσης σε 12 ενήλικα άτομα με αυτισμό από την περιοχή Ηπείρου. Ελπίζουμε πως η γνωστή για την ευαισθησία της κοινωνία της Ηπείρου, θα αγκαλιάσει το Κέντρο και θα βοηθήσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά έτσι που να αποτελέσει παράδειγμα για τη δημιουργία παρόμοιων κέντρων σε όλη τη χώρα.

Σκοπός της Στέγης είναι η συνεχής θεραπευτική εκπαίδευση και διαβίωση ενηλίκων ατόμων με αυτισμό μέσα σε ένα προστατευμένο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.

Βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Κέντρου:

α. σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, είναι, με ειδικές μεθόδους και προγράμματα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες, δυνατότητες και δεξιότητες του κάθε ατόμου, να εξασκήσει τις γνωσιακές και συναισθηματικές λειτουργίες του, να προωθήσει την ανάπτυξη αυτενέργειας, κοινωνικότητας και επικοινωνίας του με τους άλλους, προκειμένου να ζήσει μια όσο γίνεται πιο αυτοεξυπηρετούμενη, αυτόνομη και δημιουργική ζωή.

β.    σε ό,τι αφορά στη διαβίωση, είναι να εξασφαλίσει συνθήκες διαβίωσης όσο γίνεται παραπλήσιες με τις οικογενειακές, μέσα σε ένα ευχάριστο, προστατεμένο και ασφαλές περιβάλλον.

Η Στέγη στελεχώνεται από μία Επιστημονική Διευθύντρια, 17 εκπαιδευτές, ένα γραμματέα, και βοηθητικό προσωπικό.

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ»

44 003 Ζίτσα Ιωαννίνων

Tηλ  26580 23497/ 23598 FAX  26580 23498, e-mail: gspapz@otenet.gr


Εκτύπωση