• 2103216550

Μέλη του ΔΣ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Π.Α.Α.

 • Ηλίας Παρίσης Πρόεδρος
 • Θωμάς Καπέλος Γεν. Γραμματέας
 • Μπονάνου Σοφία  Αντιπρόεδρος
 • Ανυφαντής Νικόλαος Ταμίας
 • Κοιλανιώτη Μαριλένα Α’ Ειδ. Γραμματέας
 • Βρούτση Βασιλική Β’ Ειδ. Γραμματέας
 • Καλλίτσης  Άγγελος Έφορος
 • Ζαφειροπούλου Φωτεινή Μέλος
 • Βάρσου Παπαδημητρίου Λίντα Μέλος
 • Ελένη Χαλιάσου Μέλος
 • Πετσίνη Αριστέα Μέλος
 • Επίτιμος Πρόεδρος Χρίστος Αλεξίου

Εκτύπωση