• 2103216550

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Κέντρου Ημέρας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης

 Τα τμήματα θα λειτουργήσουν αν συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή και εγγραφές στην καλοκαιρινή δράση  μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας στο τηλ. 2310241287.

Εκτύπωση