• 2103216550

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Έρευνα

Πρόσκληση σε Μέλη της Ε.Ε.Π.Α.Α. για Συμμετοχή σε Έρευνα

μέσω Ερωτηματολογίου/Συνεντεύξεως

 Πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές ζητούν την συνδρομή της Εταιρείας στην εύρεση κατάλληλων οικογενειών για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή την διεξαγωγή συνεντεύξεων στα πλαίσια έρευνας που διεξάγουν για τον Αυτισμό.

 Η Ε.Ε.Π.Α.Α. πιστεύει ότι η έρευνα για άτομα με Αυτισμό στην Ελλάδα είναι επιθυμητή και την ενθαρρύνει. Επιπλέον, ως Πανελλήνιος Φορέας, θεωρεί υποχρέωσή της να διευκολύνει την πρόσβαση τέτοιων επιστημόνων σε οικογένειες ατόμων με αυτισμό. Προτείθεται επομένως να αναρτά στην ιστοσελίδα της τα αιτήματά για έρευνα που λαμβάνει ώστε, όποιοι γονείς ενδιαφέρονται, να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν. Τονίζεται ότι η Ε.Ε.Π.Α.Α., τηρώντας το απόρρητο των μελών της, δεν προτείνει η ίδια ονόματα ούτε δίνει στοιχεία για οικογένειες, αλλά απλώς διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της και στους ερευνητές, αφήνοντας την όλη πρωτοβουλία στους γονείς. Ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων για την πιθανή συμμετοχή σας, σας καλούμε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.....
  
1) 
Η πρώτη αίτηση είναι από μια υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κάνει ένα διδακτορικό που προσεγγίζει τον αυτισμό από ανθρωπολογική σκοπιά και θα ήθελε να συνομιλήσει με γονείς, θεραπευτές ή ακτιβιστές στα πλαίσια επιτόπιας έρευνας. Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με την ΕΕΠΑΑ ή γράψτε στην ίδια στο soula_marin AT hotmail.com
 
2) Η δεύτερη αίτηση είναι από μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ειδική Αγωγή, του Τμήματος Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκπονεί μια διπλωματική εργασία για την αντίληψη του εαυτού και την θεωρία του νού σε εφήβους 12-15 ετών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας- σύνδρομο Asperger που θα βασίζεται στην συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους εφήβους και τους γονείς τους. Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με την ΕΕΠΑΑ ή γράψτε στην ίδια στο martina_b4 AT yahoo.gr. Φυσικά τα ερωτηματολόγια και τα αποτελέσματά τους, όπως και οι διπλωματικές εργασίες, μετά την υποβολή και αξιολόγησή τους από τους καθηγητές των φοιτητριών θα είναι στη διάθεση της Εταιρίας για οποιαδήποτε σύννομο χρήση ή και στη διάθεση των οικογενειών που συμμετείχαν.

Εκτύπωση