• 2103216550

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

                                                        ARIADNI LOGO

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

 

Η 3η Δεκεμβρίου θεσπίστηκε και καθιερώθηκε Παγκόσμια Ημέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα Άτομα με Αναπηρία.

Σήμερα σε μια περίοδο γενικευμένης αμφισβήτησης, όπου πλήττονται θεμελιώδεις αξίες και πανανθρώπινα δικαιώματα, η αναπηρία δυναμικά διεκδικεί ισότιμα τον πλήρη σεβασμό και την τήρηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία πέρα από προκαταλήψεις, διακρίσεις και τον οποιοδήποτε αποκλεισμό.

Η αναπηρία και όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν τα ανάπηρα μέλη τους, συνεχίζουν τον αγώνα τους αδιάκοπα στην Βάση του Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής για την Αναπηρία που προτείνει η ΕΣΑμεΑ ως Κοινωνικός Εταίρος, τις Συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Ελλάδας.

Ισότητα και μη διάκριση, Γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία, παιδιά με αναπηρία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναπηρία, προσβασιμότητα, ισονομία, πρόσβαση στην δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, αυτόνομη διαβίωση, ένταξη και ενσωμάτωση στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, δια βίου εκπαίδευση, κινητικότητα του ατόμου, απαλλαγή από ανάρμοστη, απάνθρωπη, ταπεινή μεταχείριση και τιμωρία, όπου αυτή ασκείται, συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή, στην πολιτιστική ζωή και τον αθλητισμό. Στην στατιστική και συγκέντρωση δεδομένων στην αρχή τήρησης και εφαρμογής του GDPR,      είναι μερικά από τα ζητούμενα του αναπηρικού κινήματος στο σύνολο του.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) με την ευκαιρία της 3ης Δεκεμβρίου, εγκαινιάζει την λειτουργία ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) στον Δήμο Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τις αντίστοιχες υπηρεσίες της.

ΖΟΥΜΕ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ


Εκτύπωση