• 2103216550

Άδεια 22 ημερών για υπαλλήλους που έχουν τέκνα με ΔΑΔ

 

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το σχετικό έγγραφο

ΩΡ9Θ465ΧΘΨ-ΛΤΥ_άδεια_22_ημερών_υπαλλήλους_που_έχουν_τέκνα_με_Δ.Α.Δ.pdf


Εκτύπωση