• 2103216550

Εθελοντές

Ο θεσμός των εθελοντών μπορεί να προσφέρει με πολλούς τρόπους στη φροντίδα των ενοίκων και στη διαχείριση της Στέγης Αυτιστικών Ατόμων «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ», και οι σχετικές πρωτοβουλίες πρέπει να ενθαρρύνονται. Εκτός από την πρακτική βοήθεια, η ύπαρξη εθελοντών συνεισφέρει στη γεφύρωση των σχέσεων της κοινότητας με τους ψυχικά ασθενείς και στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων.


Εκτύπωση