• 2103216550

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2020

Τρέχω για τον Αυτισμό στον Ημιμαραθώνιο Αθηνών

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) έχει έως σήμερα συμμετάσχει 9 φορές στον Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών και οχτώ φορές στον Ημιμαραθώνιο Αθηνών που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ κάθε χρόνο. Και φέτος η ΕΕΠΑΑ συμμετέχει στον Ημιμαραθώνιο Αθηνών την Κυριακή 22 Μαρτίου του 2020.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 9 Μαρτίου 2020)

Οδηγίες για όσους συμμετέχουν στον Ημιμαραθώνιο Δρόμο

Χάρτης Διαδρομής Ημιμαραθωνίου

Ημιμαραθώνιος - Βασικό 15€

Ημιμαραθώνιος - Ενισχυμένο 30€

Ημιμαραθώνιος - Πλήρες 60€

Οδηγίες για όσους συμμετέχουν στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ

Χάρτης Διαδρομής Αγώνα Δρόμου 5χλμ

Αγώνας Δρόμου 5χλμ - Βασικό 10€

Αγώνας Δρόμου 5χλμ - Ενισυμένο 25€

Αγώνας Δρόμου 5χλμ - Πλήρες 35€

Οδηγίες για όσους συμμετέχουν στον Αγώνα Δρόμου 3χλμ

Χάρτης Διαδρομής 3χλμ

Αγώνας Δρόμου 3χλμ - Βασικό 5€

Αγώνας Δρόμου 3χλμ - Ενισχυμένο 20 €

Αγώνας Δρόμου 3χλμ - Πλήρες 30€

 

για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής  atomikiaitisisymmetochisHM2020.doc

για να κατεβάσετε το GDPR(Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων)  GDPR_-.pdf

Παρακαλούμε όπως μας τα αποστείλεται συμπληρωμένα στο

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Στον αγώνα Ημιμαραθωνίου Δρόμου μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2002), ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied runners).

• Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2008), ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied runners).

• Στον Αγώνα Δρόμου 3χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 10 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2010), ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied runners). • Στον Αγώνα Παιδιών & ΑμεΑ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 10 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2010).

• Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στους Αγώνες Δρόμου 5χλμ, 3χλμ και Αγώνα Παιδιών & ΑμεΑ, η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του τέκνου στον Αγώνα. • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους. • Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση. • Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει. • Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβη ςπου μπορεί να υποστεί συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής. • Στους αγώνες της διοργάνωσης του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς. • Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό μέρος του στήθους τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν από τον αγώνα. • Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά. • Ο ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχουν το δικαίωμα ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα να αποφασίσουν την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς. • Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ ή του αγώνα. • Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων καθώς και δημοσίευση σε αυτόν στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του αγώνα. • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.


Εκτύπωση