• 2103216550

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018

Για τους Συνοδούς:

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την ΑΙΤΗΣΗ του ΣΥΝΟΔΟΥ προκειμένου να συμμετέχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2018 χρειάζεται:

 

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Φωτογραφία
  3. Σύντομο Βιογραφικό

 

Οι συνοδοί που θα επιλεγούν για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018 θα πρέπει κατά την είσοδό τους στην κατασκήνωση να έχουν απαραιτήτως σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά (διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους) :

1.       Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (φωτοτυπία από έγγραφο της Εφορίας)

2.       Φωτοτυπία Ταυτότητας

3.       Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) (φωτοτυπία από έγγραφο του ΙΚΑ)

4.       Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας που να φαίνεται καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού

5.       Πλήρη Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο επικοινωνίας

 


Εκτύπωση