• 2103216550

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων - Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ

 

espa

 

8/04/2022

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 
της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα
από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»
Ανακοινώνεται ο «ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της πράξης με
αριθμό ΟΠΣ 5045650, όπως προέκυψε ύστερα από την μοριοδότηση των υποψηφίων
σύμφωνα με την απόφαση 6/08-04-2022 της επιτροπής αξιολόγησης.
 

Εκτύπωση