• 2103216550

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

logo espa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ωφελούμενων στο Οικοτροφείο για ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στην περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση πλήρωσης θέσεων ωφελούμενων, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διαβίωσης, σε ενήλικα χρονίως πασχόντων άτομα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος, σε συνθήκες προστατευμένης διαβίωσης, στο Οικοτροφείο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), που λειτουργεί, επί της οδού επί της οδού Ελαιώνων 41, στην περιοχή Ελαιώνων Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ_06-2021_002.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ.pdf


Εκτύπωση