• 2103216550

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

Αριθ.Πρωτ.: 18

ΠΡΟΣ ΤΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΑ, ΤΑΚΤΙΚΑ,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ & ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι των Αυτιστικών Ατόμων,

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας μας, και ύστερα από την Απόφαση του ΔΣ υπ’αριθμ. 30 που συνεδρίασε την 23η Οκτωβρίου 2019, σας προσκαλούμε στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΕΠΑΑ, που θα γίνει την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 8 Μαρτίου 2020. Ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 έως 13:30 στα Γραφεία της Εταιρίας, Αθηνάς 2, 2ος όροφος , Αίθουσα «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Λογοδοσία Προέδρου ΔΣ , Διοικητικός Απολογισμός για τα πεπραγμένα του 2019
 2. Οικονομικός Απολογισμός του Ταμία για το έτος 2019
 3. Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου που πραγματοποίησε η Εξελεγκτική Επιτροπή για το έτος 2019
 4. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή για το έτος 2019
 5. Έγκριση του Απολογισμού Δράσης του ΔΣ για το έτος 2019
 6. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού και της Ταμειακής Διαχείρισης για το έτος 2019
 7. Απόδοση ή απαλλαγή ευθυνών του ΔΣ για το έτος 2019
 8. Έκθεση συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2020
 9. Προτάσεις, συζήτηση, για την μελλοντική δράση της Εταιρίας
 10. Αρχαιρεσίες, Ανάδειξη νέου ΔΣ, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Συνέδρων για την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΣΑμεΑ το 2021

Υπογραμμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Φεβρουαρίου 1996, που υιοθετήθηκε και από τη Γενική Συνέλευση της 8ης Φεβρουαρίου του 1997 και ενσωματώθηκε στο αναθεωρημένο Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση προς διευκόλυνση των μελών της Εταιρίας που κατοικούν εκτός Αθηνών ή αντιμετωπίζουν δυσκολία λόγω του προβλήματος του αυτιστικού παιδιού ή των ανηλίκων που προστατεύουν, επιτρέπεται η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, καθώς και στις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με σχετική επιστολή του μέλους προς την Εταιρία, που θα συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο με τους σταυρούς της προτίμησης του, ή με γραπτή εξουσιοδότηση του μέλους προς άλλο μέλος της Εταιρίας (έτερο γονέα ή τρίτο), που συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει και το ψηφοδέλτιο με τους σταυρούς της προτίμησης του.

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. δ. του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού, δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης έχουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη που έχουν υποβάλλει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητα τους.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος β. εδάφια α και β, και με την παράγραφο γ. του άρθρου 29 του καταστατικού, τα Συλλογικά και Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να μετέχουν με τον νόμιμο εκπρόσωπο τους στη Γενική Συνέλευση, έχουν μία (1) ψήφο, και μπορούν να ψηφίζουν τα πεπραγμένα και να εκλεγούν, αλλά όχι να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. Α, εδάφιο β. , του καταστατικού τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης εφόσον έχουν γίνει μέλη της Ε.Ε.Π.Α.Α. ένα χρόνο πριν από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
 • Τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή του στην Ε.Ε.Π.Α.Α. μπορούν να παρίστανται στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, να συμμετέχουν στην συζήτηση χωρίς δικαίωμα ψήφου για το νέο Δ.Σ. της ΕΕΠΑΑ.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος ε και ι του καταστατικού η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) από τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων παρακαλούνται να συγκαλέσουν δική τους Συνέλευση εγκαίρως, ώστε να ενημερώσουν την Γενική Συνέλευση για τον απολογισμό της δράσεως τους και τους στόχους τους για το 2020, προσωπικά ή αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα. Επιπρόσθετα τα Παραρτήματα να εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπο τους ο οποίος θα μεταφέρει κλεισμένα ψηφοδέλτια και αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις των μελών που δεν μπορούν να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση της ΕΕΠΑΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει καταστατικού της ΕΕΠΑΑ, μπορούν να ψηφίζουν για λογαριασμό άλλου με γραπτή εξουσιοδότηση για την εκλογή του ΔΣ της ΕΕΠΑΑ.

Επίσης, γνωρίζεται ότι τα ψηφοδέλτια για τις Αρχαιρεσίες θα διατίθενται στην Γενική Συνέλευση και στα κατά τόπους Παραρτήματα της Εταιρίας με υπόδειγμα εξουσιοδότησης, ώστε να διευκολυνθεί το εκλογικό σώμα.

Τέλος, απαραίτητη είναι η ύπαρξη απαρτίας καθώς και η έγκαιρη προσέλευση των μελών μας, ώστε να υπάρχει χρόνος για συζήτηση και το ΔΣ να μπορέσει να συνεχίσει την δράση του, υλοποιώντας τις προτάσεις και εντολές που θα προκύψουν από την Γενική Συνέλευση.

Με την ευκαιρία, ευχόμεθα Καλή Χρονιά και σας περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας, να διεξάγουμε γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο, επ’ ωφελεία των παιδιών μας και της συνέχισης λειτουργίας της Εταιρίας.

Για την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων

Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καμούτσης                 Θωμάς Καπέλος


Εκτύπωση