ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας μας και ύστερα από απόφαση που πήρε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του στις 19 Ιανουαρίου 2011, σας καλούμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημέρας, Βερατίου 5 με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2010
  2. Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ.  για το 2010
  3. Οικονομικός Απολογισμός  για το 2010
  4. Προτάσεις –Συζήτηση μελών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  για την μελλοντική δράση της Εταιρίας.
  5.  Εκλογή Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την Ε.Ε.Π.Α.Α. στο εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. μεΑ
  6. Συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για την  ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής  Πανελλαδικά , στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ε.Ε.Π.Α.Α. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2011.

Υπογραμμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος  ι του Καταστατικού , προς διευκόλυνση των μελών της Εταιρίας που κατοικούν εκτός Αθηνών  ή αντιμετωπίζουν δυσκολία λόγω του προβλήματος του παιδιού τους, επιτρέπεται η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, καθώς και στις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με σχετική επιστολή του μέλους προς την Εταιρία, που θα συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού, ή με γραπτή εξουσιοδότηση του μέλους προς άλλο μέλος της Εταιρίας (έτερο γονέα ή τρίτο) που συνοδεύεται  από κλειστό φάκελο που θα περιέχει και το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού.

Η επιστολή ή η γραπτή εξουσιοδότηση, βάσει καταστατικού της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ, δεν ισχύουν για την εκλογή των Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την Ε.Ε.Π.Α.Α., στο Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

  1. Υπενθυμίζεται ότι:

               α).           Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. δ. του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

               β).           Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού, δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης, έχουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη που έχουν υποβάλλει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο τη υποψηφιότητά τους.

               γ)            Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος β. εδάφια α και β, και με την παράγραφο γ. του άρθρου 29 του καταστατικού , τα Συλλογικά και Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να μετέχουν με τον νόμιμο εκπρόσωπο τους  στη Γενική Συνέλευση, έχουν μία (1) ψήφο, και μπορούν να ψηφίζουν τα πεπραγμένα και να εκλέγουν, αλλά όχι να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης.

               δ)                        Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. Α, εδάφιο β., του καταστατικού τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης εφόσον   έχουν γίνει μέλη της Ε.Ε.Π.Α.Α. ένα χρόνο πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

                    ε).       Τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από  την εγγραφή τους στην .Ε.Π.Α.Α. μπορούν να ψηφίζουν την  έγκριση, ή όχι του Απολογισμού Δράσης, του Οικονομικού Απολογισμού, του Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δράσης για τον επόμενο χρόνο.

                   στ).    Τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο, μπορούν επίσης,  να συμμετέχουν στην εκλογή εκπροσώπων της Ε.Ε.Π.Α.Α. στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

 

 

2.      Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος ε και ι του καταστατικού η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) από τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού η συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση αποτελεί θεμελιακή υποχρέωση των μελών της Ε.Ε.Π.Α.Α.

 

Επίσης  σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το Δ.Σ.

 Η Πρόεδρος                                                                           Ο Γραμματέας

 

Ζαφειροπούλου Φωτεινη                                                          Χαριτάκης Αντώνης

 


Εκτύπωση