• 2103216550

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών

 

espa.png

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ , προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ως ακολούθως:

  • μια θέση (1) Παιδοψυχιάτρου (με σύμβαση έργου)
  • μια θέση (1) ιατρού Παθολόγου (με σύμβαση έργου)
  • μια θέση (1) συμβούλου επόπτη ειδικότητας Ψυχολόγου ή Ειδικής Αγωγής

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη & Υπογεγραμμένη η Αίτηση Προσωπικού (δείτε την & κατεβάστε την ΕΔΩ)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Σπουδών
  4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας στο email   μέχρι την πλήρωση των θέσεων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ


Εκτύπωση