• 2103216550

Απόφαση Προσωρινού Αναδόχου Διαγωνισμού

 

espa

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 73/06.06.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου, σχετικά με την προμήθεια με αγορά Οχήματος-λεωφορείου 17+1 θέσεων για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στο πλαίσιο του υποέργου 4, της πράξης με τίτλο «Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ .pdf

 


Εκτύπωση