• 2103216550

Σεμινάρια Εξειδίκευσης

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων έχει φέρει εις πέρας 2 Σεμινάρια Εξειδίκευσης Ειδικών στον Αυτισμό, το δεύτερο διαρκείας 600 ωρών, σε επίπεδο Master.

 

Σε ό,τι αφορά την εξειδικευμένη εκπαίδευση στελεχών για τον αυτισμό, η ΕΕΠΑΑ εκπόνησε και υλοποίησε:

α. Ένα πρόγραμμα Horizon 300 ωρών το 1994, στο οποίο εκπαιδεύτηκαν από Ευρωπαίους και Έλληνες ειδικούς, 20 Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές, κλπ στον αυτισμό,

β. Ένα ΕΠΕΑΕΚ μεταπτυχιακό πρόγραμμα 600 ωρών, που άρχισε τον Οκτώβριο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2001, στο οποίο εξειδικεύτηκαν στον αυτισμό 125 Δάσκαλοι, και Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό από σχεδόν, όλες τις περιοχές της χώρας, με καθηγητές, 45 Έλληνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς εξειδικευμένους στον αυτισμό, και με αποστολή των εκπαιδευομένων για την πρακτική εκπαίδευση τους, σε 38 ειδικά σχολεία για εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό στην Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

γ. Για να καλύψουμε την έλλειψη βιβλιογραφίας για τον αυτισμό, μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος, μεταφράσαμε και τυπώσαμε 20 βιβλία για τον αυτισμό που αποτελούν σήμερα τη βασική βιβλιογραφία για τον αυτισμό στη χώρα μας, και είναι εξαιρετικά χρήσιμα τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους γονείς ατόμων με αυτισμό.

Στο διάστημα Οκτ. 1998- Δεκ. 2001 ολοκληρώθηκε το έργο «Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Ειδικού Προσωπικού στον Αυτισμό», που εντάχθηκε στην ενέργεια "Ειδική Αγωγή", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), και χρηματοδοτήθηκε, αρχικά από το Β΄και στη συνέχεια από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Το έργο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, (Ε.Ε.Π.Α.Α.) με την επιστημονική βοήθεια της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Birmingham, Rita Jordan, του Παιδοψυχιάτρου και Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργου Καραντάνου, της Παιδοψυχιάτρου και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βάγιας Παπαγεωργίου, του Κλινικού Ψυχολόγου Στέργιου Νότα, και του Λογοπαιδικού Γιάννη Βογινδρούκα. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας 600 ωρών, υλοποιήθηκε από ομάδες Ελλήνων, Ευρωπαίων και Αμερικανών Επιστημόνων Ειδικευμένων στον αυτισμό, και αναπτύχθηκε σε φάσεις :

Στην Α΄Φάση έγινε η επιστημονική και οργανωτική προετοιμασία του Προγράμματος, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιλογή των εκπαιδευομένων. Είχαμε 780 αιτήσεις για 100 θέσεις και επιλέξαμε 125 Δασκάλους Ειδικής Αγωγής, Νηπιαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές , Εργοθεραπευτές, Δασκάλους Φυσικής Αγωγής και Νοσηλεύτριες από, σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας.

Στην Β΄ Φάση έγιναν εισαγωγικά μαθήματα πάνω στο φάσμα των αυτιστικών διαταραχών , πάνω στις βασικές αρχές διάγνωσης του αυτισμού και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των παιδιών με αυτισμό, πάνω σε προγράμματα και μεθόδους εκπαίδευσης των παιδιών με αυτισμό, πάνω σε προβλήματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς και σεξουαλικότητας των ατόμων με αυτισμό και πάνω σε θέματα που αναφέρονται στις σχέσεις των αυτιστικών ατόμων με τις οικογένειές τους και των οικογενειών με το σχολείο. Στη φάση αυτή δίδαξαν Έλληνες ειδικοί.

Στη Β΄ 2 Φάση έγιναν πιο εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν την εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και στις πιο σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, από Ευρωπαίους ειδικούς που έχουν πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό.

Στη Γ1 Φάση έγινε εκπαίδευση στις βασικές αρχές της μεθόδου TEACCH (Fundamentals of TEACCH Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) από Αμερικανούς ειδικούς του τομέα TEACCH του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, όπου διαμορφώθηκε η μέθοδος αυτή, και στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου από ομάδες Βέλγων εκπαιδευτών του κέντρου Opleidingscentrum Autism που έχουν ειδικευτεί στη μέθοδο TEACCH.

Στη Γ2 Φάση οι εκπαιδευόμενοι πήγαν για δύο εβδομάδες σε ειδικά σχολεία, ή άλλα κέντρα εκπαίδευσης και διαβίωσης ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να έχουν μια πρακτική εμπειρία που δεν ήταν δυνατό να αποχτήσουν στην Ελλάδα αφού εξειδικευμένα στον αυτισμό εκπαιδευτικά κέντρα δεν υπάρχουν στη χώρα μας.

Η Δ1 Φάση αφορά την αξιολόγηση του Προγράμματος, και η Δ2 Φάση, με την οποία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, αφορούσε τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού Πακέτου στο οποίο συγκεντρώνεται το υλικό του Προγράμματος και καταγράφεται η εμπειρία του για μελλοντική χρήση.

Στόχος του προγράμματος ήταν η εξειδίκευση 100 εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών επιστημόνων Ειδικής Αγωγής στον αυτισμό, που θα στελεχώσουν Ειδικά Σχολεία για αυτιστικά παιδιά, θα βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό να αντιμετωπίσουν προβλήματα εκπαίδευσης αυτιστικών παιδιών που βρίσκονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ή Μονάδες Εκπαίδευσης και Θεραπείας παιδιών με αυτισμό που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, ή εποπτεύονται από αυτό, και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο ξεκίνημα για την ανάπτυξη μιας σωστής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης των παιδιών με αυτισμό στη χώρα μας.

Στόχος του προγράμματος ήταν επίσης, να συγκεντρωθεί και αξιολογηθεί η εμπειρία του, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεθοδολογία και το υλικό εκπαίδευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων εξειδικευμένης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον αυτισμό, τόσο από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, όσο και από Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα ή από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η λειτουργία του οποίου έχει ήδη αρχίσει.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε πως εκπληρώσαμε με το παραπάνω τους αρχικούς μας στόχους :

Εκπαιδεύσαμε 116 εκπαιδευτικούς αντί για 100, και στείλαμε 100 από αυτούς σε ειδικά σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιρλανδία, στη Δανία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία και στη Σουηδία, αντί για 75 που είχαμε αρχικά υποσχεθεί. Για επιμορφωτικό πακέτο, συγκεντρώσαμε σε 7 τόμους εκπαιδευτικό υλικό και το αντιγράψαμε σε CD ROM. Στα πλαίσια του προγράμματος μεταφράσαμε και εκδόσαμε 18 βιβλία, που μαζί με άλλα 3 που ήδη είχαμε εκδόσει, αποτελούν την πρώτη βασική βιβλιογραφία για τον αυτισμό στη χώρα μας. Τέλος, με βάση το υλικό του προγράμματος δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα της Εταιρίας που με τον καιρό θα την πλουτίζουμε, για να αποτελεί μια βασική πηγή πληροφόρησης για τον αυτισμό στη χώρα μας, τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για τους γονείς.


Εκτύπωση