Δικαιώματα

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων γονιών ατόμων με αυτισμό Autism – Europe, στο 4ο Συνέδριό της, που έγινε στη Χάγη, 10 Μαίου 1992, ψήφισε τον ακόλουθο χάρτη των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αυτισμό.