ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Cygnet (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ )

Η Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών σε συνεργασία με την ΕΕΠΑΑ Θεσσαλονίκης διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη μέθοδο Cygnet στις 5 και 6 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση γονέων στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους.

Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.
 
Ημερομηνία: Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 Εκπαιδευτής: Ι. Βογινδρούκας

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων: 16 άτομα

Λήξη Υποβολής συμμετεχόντων: Πέμπτη 25/02/2016

Υπεύθυνος Σεμιναρίου: Παύλος Χουζανάς

Κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι τουλάχιστον 2ετής εμπειρία με άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Επίσης θα ληφθούν υπόψη προηγούμενες εκπαιδεύσεις σε σχετικά θέματα με τον αυτισμό, την εκπαίδευση ενηλίκων και την εργασία σε ομάδες.

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2310 241-287 ( Δευτέρα - Τετάρτη 5:30-7:30 ) ή 6980409550 ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Για την δήλωση συμμετοχή σας θα πρέπει να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: για να σας σταλεί ή αίτηση εγγραφής με οδηγίες.


Εκτύπωση