• 2103216550

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

logo espa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ωφελούμενων στο Οικοτροφείο για ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στην περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση πλήρωσης θέσεων ωφελούμενων, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διαβίωσης, σε ενήλικα χρονίως πασχόντων άτομα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος, σε συνθήκες προστατευμένης διαβίωσης, στο Οικοτροφείο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), που λειτουργεί, επί της οδού επί της οδού Ελαιώνων 41, στην περιοχή Ελαιώνων Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ_06-2021_002.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

logo espa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ

ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι αρμοδιότητες του Κηπουρού περιλαμβάνουν:

 • Συντήρηση γρασιδιού και άλλων χώρων πρασίνου
 • Φύτευση τοπίου και εποχικών φυτικών σχεδιασμών
 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας των φυτών

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε Κηπουρό για να φυτεύει και να συντηρεί λουλούδια, δέντρα και χώρους πρασίνου στη ΜΨΥ-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ της Ε.Ε.Π.Α.Α.

Οι υποχρεώσεις του κηπουρού περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της υγείας όλων των φυτών και των χώρων πρασίνου, το πότισμα και τη λίπανση των φυτών, το κλάδεμα δέντρων και θάμνων, τη λίπανση και το κούρεμα του γρασιδιού, το ξεχορτάριασμα των κήπων και τη διατήρηση των χώρων πρασίνου και των μονοπατιών καθαρών από φυτικά υπολείμματα και απορρίμματα. Απαιτείται η γνώση χρήσης και η διατήρηση του εξοπλισμού του κηπουρού, που περιλαμβάνει λιπάσματα, χλοοκοπτικά και χορτοκοπτικά μηχανήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.

Αρμοδιότητες

 • Φυτεύει και συντηρεί εποχικά φυτά
 • Κόβει το γρασίδι, κλαδεύει και λιπαίνει τους χώρους πρασίνου
 • Ασχολείται με την εδαφοκάλυψη με φυτά, την παρασιτοκτονία και την περιποίηση κήπων
 • Κλαδεύει δέντρα και θάμνους
 • Παρακολουθεί και διατηρεί την υγεία των φυτών
 • Αντιμετωπίζει τα προβλήματα παρασίτων που θα μπορούσαν να βλάψουν τα φυτά
 • Διατηρεί τους κήπους και τους χώρους πρασίνου καθαρούς από φυτικά υπολείμματα και απορρίμματα

Απαιτήσεις

 • Εμπειρία ως Κηπουρός
 • Εξοικείωση με την σχεδίαση τοπίου
 • Εκτενής γνώση της τοπικής χλωρίδας
 • Γνώση των τοπικών παράσιτων και τρόπων εξουδετέρωσής τους
 • Γνώση των συνθετικών και φυσικών λιπασμάτων
 • Γνώση των κρατικών κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας για την κηπουρική
 • Ικανότητα άρσης βαρέων αντικειμένων
 • Ικανότητα πολύωρης ορθοστασίας
 • Αγάπη για την ύπαιθρο και τη χλωρίδα
 • Απολυτήριο γυμνασίου ή αντίστοιχη πιστοποίηση

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 210 3216550, fax: 210 3216549, e-mail: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00-13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31/01/2021 και ώρα 15:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων - Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ

 

 

logo espa

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

Ανακοινώνεται ο «ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της πράξης με αριθμό ΟΠΣ 5045650, όπως προέκυψε ύστερα από την μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την απόφαση 1/30-12-2020 της επιτροπής αξιολόγησης.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.pdf

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων - Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ

 

 

 logo espa

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

Ανακοινώνεται ο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της πράξης με αριθμό ΟΠΣ 5045650, όπως προέκυψε ύστερα από την μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την απόφαση 1/24-12-2020 της επιτροπής αξιολόγησης.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.pdf