• 2103216550

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

  logo espa

                                                                                                                                        09/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, για ένα (1) έτος.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

                                                                                                                                        9/7/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.

Οι ζητούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

 1. Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας των εξωτερικών κουφωμάτων (μηχανισμοί ανοιγοανάκλισης, μηχανισμοί κίνησης ρολών κλπ.)
 2. Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας σε όλους τους υαλοπίνακες των κουφωμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών (υαλοπίνακες στο χώρο της εισόδου στο ισόγειο και στη θύρα εισόδου), ανοιγόμενων και σταθερών (στρογγυλά παράθυρα), σε όλους τους χώρους (αποθήκες, WC κλπ.) όσο ψηλά και αν βρίσκονται (πχ φεγγίτες), από την εσωτερική πλευρά τους, καθώς και στην πόρτα του λουτρού στο ισόγειο. Επίσης τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας σε όλους τους καθρέπτες, σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν.
 3. Τοποθέτηση κουπαστής στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο στη μία πλευρά του (αριστερά κατά την άνοδο) και σε ύψος τουλάχιστον 0,75 μέτρα και όχι μεγαλύτερο από 1,00 μέτρο.
 4. Επικόλληση αντιολισθητικών ταινιών στα σκαλοπάτια του εσωτερικού κλιμακοστασίου.
 5. Αλλαγή φοράς όλων των θυρών των λουτρών και των WC ώστε να ανοίγουν προς τα έξω.
 6. Κατασκευή ντουλαπιού κάτω από τον νιπτήρα στο δεύτερο λουτρό του ορόφου.
 7. Κάλυψη του τζακιού σε υπνοδωμάτιο του ορόφου.
 8. Τοποθέτηση επιπρόσθετων κιγκλιδωμάτων στα υπάρχοντα κιγκλιδώματα και συμπαγή στηθαία στους εξώστες του ορόφου, κατασκευασμένα ΄όχι με οριζόντια στοιχεία. Το ύψος της κουπαστής από το δάπεδο να είναι στα 1,10 μέτρα.
 9. Επισκευή σπασμένων πλακιδίων δαπέδων στο εσωτερικό (χώρος πλυντηρίου στο ισόγειο) και στο εξωτερικό αύλειο χώρο.
 10. Αποξήλωση των υφιστάμενων πλαστικών καναλιών που καλύπτουν την καλωδίωση των κλιματιστικών και ηλεκτρολογική σύνδεσή τους στο πλησιέστερο μπουάτ. Αποκατάσταση της τοιχοποιίας στα σημεία των παρεμβάσεων (πχ επιχρίσματα, χρωματισμοί).
 11. Εξάλειψη των ανισοσταθμιών στο αύλειο χώρο με τη κατασκευή ραμπών (είσοδοι, μονοπάτια κλπ). Επίσης να διαμορφωθεί το χώμα στον αύλειο χώρο, ώστε στην επαφή του με τις πλακοστρώσεις (ισόγεια βεράντα, μονοπάτια κλπ.) να βρίσκονται το πολύ δύο (2) εκατοστά κάτω από αυτές.
 12. Κατασκευή και τοποθέτηση καγκελόπορτας στη μεγάλη εξωτερική σκάλα στον αύλειο χώρο.
 13. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας, προκειμένου να απομονωθεί η μεταλλική κυκλική σκάλα από τον εξώστη του ορόφου προς το δώμα.
 14. Αποκλεισμός του σιντριβανιού στον αύλειο χώρο με τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας στην παρακείμενη σκάλα.
 15. Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των εξωτερικών φωτιστικών και τοποθέτηση κατάλληλου μετασχηματιστή απομόνωσης.
 16. Τοποθέτηση πυρανιχνευτή στο χώρο του σαλονιού.
 17. Τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας στις εξόδους και την εσωτερική σκάλα του κτιρίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 210 3216550, fax: 210 3216549, e-mail: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00-13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/07/2021 και ώρα 15:00.Δ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προσωπικού - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

 

logo espa

Αθήνα, 07 Ιουνίου 2021

 

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ , προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 

- Με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης

 • μια θέση (1) Ψυχολόγου
 • μια θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού
 • μια θέση (1) Εργοθεραπευτή
 • δύο θέσεις (2) Λογοθεραπευτών
 • δέκα θέσεις (10) Γενικών Καθηκόντων*
 • μια θέση (1) Διοικητικού Προσωπικού
 • τέσσερις θέσεις (4) Νοσηλευτών

*Φροντιστής, Τραπεζοκόμος, Βοηθητικό Προσωπικό

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Σπουδών
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η     παρούσα     πρόσκληση     θα     βρίσκεται     αναρτημένη     στην     ιστοσελίδα:

http://www.autismgreece.gr/, έως 30 Ιουνίου 2021.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, από 07 Ιουνίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021.

 

  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ_06-2021.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

logo espa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ωφελούμενων στο Οικοτροφείο για ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στην περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση πλήρωσης θέσεων ωφελούμενων, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διαβίωσης, σε ενήλικα χρονίως πασχόντων άτομα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος, σε συνθήκες προστατευμένης διαβίωσης, στο Οικοτροφείο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), που λειτουργεί, επί της οδού επί της οδού Ελαιώνων 41, στην περιοχή Ελαιώνων Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ_06-2021_002.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

logo espa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ

ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι αρμοδιότητες του Κηπουρού περιλαμβάνουν:

 • Συντήρηση γρασιδιού και άλλων χώρων πρασίνου
 • Φύτευση τοπίου και εποχικών φυτικών σχεδιασμών
 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας των φυτών

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε Κηπουρό για να φυτεύει και να συντηρεί λουλούδια, δέντρα και χώρους πρασίνου στη ΜΨΥ-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ της Ε.Ε.Π.Α.Α.

Οι υποχρεώσεις του κηπουρού περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της υγείας όλων των φυτών και των χώρων πρασίνου, το πότισμα και τη λίπανση των φυτών, το κλάδεμα δέντρων και θάμνων, τη λίπανση και το κούρεμα του γρασιδιού, το ξεχορτάριασμα των κήπων και τη διατήρηση των χώρων πρασίνου και των μονοπατιών καθαρών από φυτικά υπολείμματα και απορρίμματα. Απαιτείται η γνώση χρήσης και η διατήρηση του εξοπλισμού του κηπουρού, που περιλαμβάνει λιπάσματα, χλοοκοπτικά και χορτοκοπτικά μηχανήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.

Αρμοδιότητες

 • Φυτεύει και συντηρεί εποχικά φυτά
 • Κόβει το γρασίδι, κλαδεύει και λιπαίνει τους χώρους πρασίνου
 • Ασχολείται με την εδαφοκάλυψη με φυτά, την παρασιτοκτονία και την περιποίηση κήπων
 • Κλαδεύει δέντρα και θάμνους
 • Παρακολουθεί και διατηρεί την υγεία των φυτών
 • Αντιμετωπίζει τα προβλήματα παρασίτων που θα μπορούσαν να βλάψουν τα φυτά
 • Διατηρεί τους κήπους και τους χώρους πρασίνου καθαρούς από φυτικά υπολείμματα και απορρίμματα

Απαιτήσεις

 • Εμπειρία ως Κηπουρός
 • Εξοικείωση με την σχεδίαση τοπίου
 • Εκτενής γνώση της τοπικής χλωρίδας
 • Γνώση των τοπικών παράσιτων και τρόπων εξουδετέρωσής τους
 • Γνώση των συνθετικών και φυσικών λιπασμάτων
 • Γνώση των κρατικών κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας για την κηπουρική
 • Ικανότητα άρσης βαρέων αντικειμένων
 • Ικανότητα πολύωρης ορθοστασίας
 • Αγάπη για την ύπαιθρο και τη χλωρίδα
 • Απολυτήριο γυμνασίου ή αντίστοιχη πιστοποίηση

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 210 3216550, fax: 210 3216549, e-mail: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00-13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31/01/2021 και ώρα 15:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων - Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ

 

 

logo espa

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

Ανακοινώνεται ο «ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της πράξης με αριθμό ΟΠΣ 5045650, όπως προέκυψε ύστερα από την μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την απόφαση 1/30-12-2020 της επιτροπής αξιολόγησης.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.pdf

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων - Οικοτροφείο ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ

 

 

 logo espa

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»

Ανακοινώνεται ο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της πράξης με αριθμό ΟΠΣ 5045650, όπως προέκυψε ύστερα από την μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την απόφαση 1/24-12-2020 της επιτροπής αξιολόγησης.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.pdf