• 2103216550

Συνελεύσεις-Αρχαιρεσίες

Κείμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία

9η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς τα Ιδρυτικά, Τακτικά, Συλλογικά-Συνδεμένα και Αρωγά Μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι των Αυτιστικών Ατόμων,

Σύμφωνα με τα άρθρα 29,30,31,32 και 33 του καταστατικού της Εταιρίας μας, και ύστερα από απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του Αριθ. 22 της 7ης Νοεμβρίου 2013, σας καλούμε στην Ένατη Γενική Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση, που θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή ώρα 9:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας (οριστική) το  επόμενο Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 τις ίδιες ώρες, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα «Αντώνη Τρίτση» Ακαδημίας 50, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α.     1. Λο

ΟΓΔΟΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α.

ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι των Αυτιστικών Ατόμων

Σύμφωνα με τα άρθρα 29,30,31,32 και 33 του καταστατικού της Εταιρίας μας, και ύστερα από απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του Αριθ. 14 της 2ας Νοεμβρίου 2012, σας καλούμε στην Όγδοη Γενική Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση, που θα γίνει  στις 30 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013, ημέρα Σάββατο ώρα 9:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας το επόμενο Σάββατο 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 τις ίδιες ώρες, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα «Αντώνη Τρίτση», Ακαδημίας 50, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α.        1.   Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2011-2012

2.  Οικονομικός Απολογισμός του Ταμία για το 2011-2012 Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2011-2012

3.      Έκθεση του Διαχειριστικού Ελέγχου, που έκανε η εξελεγκτική επιτροπή για το έτος 2012

4.      Έγκριση του Απολογισμού Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011-2012

5.      Έγκριση του οικονομικού ισολογισμού και της ταμιακής διαχείρισης για το έτος 2012

6.      Απόδοση  ευθυνών και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για έτος 2011-2012

7.      Έκθεση, συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2013

8.      Προτάσεις του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013

9.      Απολογισμός Παραρτημάτων - Προγραμματισθέντες Στόχοι

10.  Συζήτηση προτάσεων μελών της Γενικής Συνέλευσης για την μελλοντική δράση της Εταιρίας

 

Β. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτική Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σαββατo 15 Σεπτεμβρίου 2012  και Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Εταιρίας Αθηνάς 2,
2ος όροφος, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των Συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ, που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2013.

Η κάλπη θα παραμείνει ανοιχτή από 09:00 έως 14:00 και από 16:00 έως 18:00. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας, αυτοπροσώπως. Δεν γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις ή πληρεξούσια.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο εκλογής είναι ένας (1) Σύνεδρος ανά πενήντα ένα (51) ψηφίσαντες. Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη για την καλύτερη εκπροσώπησή μας.

Τα παραρτήματά μας, θα πραγματοποιήσουν εκλογές αντίστοιχα στις έδρες τους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Π.Α.Α.

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Συνέδρων για την Ε.Σ.ΑμεΑ.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Ε.Π.Α.Α. να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ώστε να συμπεριληφθείτε στο ενιαίο ψηφοδέλτιο της Ε.Ε.Π.Α.Α. για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη εκπροσώπησή της.

Τα παραρτήματα να προετοιμάζονται για την διεξαγωγή εκλογών με την παρουσία Νομικού Αντιπροσώπου ώστε να είναι έγκυρες σύμφωνα με την Ε.Σ.ΑμεΑ. και την έγκαιρη υποβολή ονοματεπωνύμων συνέδρων.

Καταληκτική ημερομηνία 31 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας μας και ύστερα από απόφαση που πήρε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του στις 19 Ιανουαρίου 2011, σας καλούμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημέρας, Βερατίου 5 με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2010
  2. Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ.  για το 2010
  3. Οικονομικός Απολογισμός  για το 2010
  4. Προτάσεις –Συζήτηση μελών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  για την μελλοντική δράση της Εταιρίας.
  5.  Εκλογή Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την Ε.Ε.Π.Α.Α. στο εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. μεΑ
  6. Συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για την  ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής  Πανελλαδικά , στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ε.Ε.Π.Α.Α. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2011.

Υπογραμμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος  ι του Καταστατικού , προς διευκόλυνση των μελών της Εταιρίας που κατοικούν εκτός Αθηνών  ή αντιμετωπίζουν δυσκολία λόγω του προβλήματος του παιδιού τους, επιτρέπεται η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, καθώς και στις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με σχετική επιστολή του μέλους προς την Εταιρία, που θα συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού, ή με γραπτή εξουσιοδότηση του μέλους προς άλλο μέλος της Εταιρίας (έτερο γονέα ή τρίτο) που συνοδεύεται  από κλειστό φάκελο που θα περιέχει και το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού.

Η επιστολή ή η γραπτή εξουσιοδότηση, βάσει καταστατικού της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ, δεν ισχύουν για την εκλογή των Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την Ε.Ε.Π.Α.Α., στο Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ  ΓΕΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011