Εκπαίδευση στην ADOS-G

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ADOS-G στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Για πληροφορίες σχετικά με το σενάριο και για δήλωση συμμετοχής επικοινωνήστε με τη γραμματεία του  παραρτήματος στο τηλ. 2310 241 287 ή στο e-mail: 
Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τη δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος.