Επιστολή προς Υπουργό Παιδείας

Η επιστολή του Προέδρου της ΕΕΠΑΑ προς την Υπουργό Παιδείας.