• 2103216550

Ομάδα Υποστήριξης Γονέων

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων ανακοινώνει την έναρξη των προγραμμάτων  «ομάδα Υποστήριξης Γονέων» και «ομάδα αδερφών».

Υπεύθυνη προγράμματος: Χατζηπανταζή Μαρία, Συμβουλευτική Ψυχολόγος

 

Ομάδα Υποστήριξης Γονέων

Η Ομάδα Γονέων έχει ως στόχο την υποστήριξη και τη συμβουλευτική γονέων με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα των διαταραχών του Αυτισμού.

Τα θέματα που διαπραγματεύεται η Ομάδα Γονέων είναι η ισορροπία των μελών της οικογένειας, τα αδέρφια του ατόμου με αυτισμό στην οικογένεια και η μεταξύ τους σχέση και  η υποστηρικτική των γονέων σε θέματα δυσκολιών της συμπεριφοράς και της επικοινωνίας με τα παιδιά τους και γενικότερα θέματα υποστήριξης των γονέων σε προβλήματα των παιδιών στην καθημερινότητα.

 

Η Ομάδα Γονέων  έχει μηνιαία συχνότητα και η μέρα πραγματοποίησης είναι Σάββατο διάρκειας  2  ωρών. Ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις και Συγκεκριμένα:

Πρώτη συνάντηση: 9 Νοεμβρίου 2013

Δεύτερη συνάντηση: 13 Δεκεμβρίου 2013

Τρίτη συνάντηση: 18 Γενάρη 2014

Τέταρτη συνάντηση: 15 Φεβρουαρίου 2014

Πέμπτη συνάντηση: 15 Μαρτίου 2014

Έκτη Συνάντηση: 12 Απριλίου 2014

Έβδομη συνάντηση: 10 Μαΐου 2014

Οι ημερομηνίες για τις συναντήσεις  Σεπτέμβριου, Οκτώβριου, Νοέμβριου θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

 Για περισσότερες Πληροφορίες & εγγραφές:  Κέντρο Ημέρας Ε.Ε.Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Βερατίου 5, πίσω από τον Σιδ. Σταθμό Θεσσαλονίκης τηλ.  2310241287, email: thess_seminar@autismgreece.gr  

 

 


Εκτύπωση