Εκπαιδευτικά Σαββατοκύριακα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας της Εταιρίας μας για την δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την στήριξη των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, η Εταιρία μας προωθεί, ενθαρρύνει και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην βελτίωση της ζωής των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους. Καθοριστική σημασία για την βελτίωση αυτή έχει η κοινωνικοποίηση, η επαφή με την φύση και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αποδειχθεί ότι η κατασκηνωτική εμπειρία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα άτομα με αυτισμό.

Εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια, γονείς-μέλη της Εταιρίας μας, με την υποστήριξη της Εταιρίας μας, έχουν διαμορφώσει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών εκδρομών διήμερης διάρκειας (που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα) ή και τριήμερης (όταν συμπίπτουν κατάλληλες αργίες), κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τα μέσα Ιουνίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, στις κατασκηνώσεις του Άγιου Ανδρέα Αττικής.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν παιδιά, έφηβοι και ενήλικοι με αυτισμό, σε μικρές ομάδες που διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των παιδιών που συμμετέχουν (από πλευράς ηλικίας και ειδικότερων δυσκολιών), με την φροντίδα εκπαιδευτών-συνοδών που είναι φοιτητές/ σπουδαστές ή νέοι επαγγελματίες σε τομείς που σχετίζονται με τον αυτισμό και παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε εθελοντική βάση.

Ο συνολικός αριθμός ατόμων (παιδιών και εκπαιδευτών/ συνοδών) που συμμετέχουν σε κάθε τέτοια εκδρομή είναι περίπου σαράντα πέντε (45). Το όλο πρόγραμμα συντονίζεται από γονείς-μέλη της Εταιρίας μας.


Εκτύπωση