• 2103216550

ΚΔΑΠ μεΑ Η ΦΩΛΙΑ στα Ιωάννινα

Καρδαμίτσια Ιωαννίνων

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), ιδρύθηκαν με στόχο την ικανοποίηση αναγκών, κατά το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού εξυπηρετουμένων παιδιών και εφήβων με αναπηρίες.

Οι σκοποί των ΚΔΑΠ μεΑ είναι:
α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών- εφήβων με αναπηρίες
β) η κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων/ ατόμων με αναπηρία
γ) η στήριξη της οικογένειας ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού
δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.


Εκτύπωση