• 2103216550

Κέντρο Ημέρας "ΣΕΙΡΙΟΣ"

Κέντρο Ημέρας Ενήλικων με Αυτισμό «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Γέρακα Αττικής

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Υγεία-Πρόνοια 2000-2006” η ΕΕΠΑΑ ίδρυσε και λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων με Αυτισμό «ΣΕΙΡΙΟΣ» στον Γέρακα Αττικής.

Μέσα στο άνετο και ευχάριστο περιβάλλον εκπαιδεύονται και ψυχαγωγούνται καθημερινά στο Κέντρο Ημέρας ενήλικα άτομα με Αυτισμό μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων που διεξάγονται σύμφωνα με παγκοσμίως διαδεδομένες και αποδεκτές εκπαιδευτικές-θεραπευτικές παρεμβάσεις (TEACCH, PECS, MAKATON). Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό ενισχύει τόσο τις κοινωνικές όσο και τις άλλες δεξιότητες των επωφελουμένων.

Στόχος του Κέντρου Ημέρας «ΣΕΙΡΙΟΣ» είναι τα ενήλικα Άτομα µε Αυτισμό, κατά βάση άτομα µε πολλαπλές δυσκολίες, να εκπαιδεύονται σ’ένα περιβάλλον που τα αποδέχεται, τα στηρίζει και τα βοηθά στην αντιμετώπιση και εκπλήρωση των αναγκών τους.


Εκτύπωση