ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-κατάργηση των ΚΕΔΥΥ

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) έχει καταστατική υποχρέωση να προασπίσει τα συμφέροντα των Ατόμων με Αυτισμό και των Οικογενειών αυτών. Να αγωνιστεί για την δια βίου εκπαίδευσή τους, την κοινωνικοποίηση αυτών, την πλήρη ένταξη στην κοινωνία ως και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Εκπαίδευση, Διαπαιδαγώγηση, Κατάρτιση και Υποστήριξη είναι απαραίτητα εργαλεία για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών.

Η μεταρρύθμιση που επιχειρείται διαμορφώνει ένα θολό τοπίο καταδικάζοντας παιδιά /ωφελούμενους/μαθητές και τις οικογένειες αυτών μια και τα ΚΕΔΔΥ αφομοιώνονται και στην κυριολεξία εξαφανίζονται από τον νέο θεσμό, την ίδρυση νέας δομής , για την προαγωγή της εκπαίδευσης δήθεν, το ΚΕΕΣΥ, Κέντρο Συμβουλευτικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Οι πολλαπλές αρμοδιότητές του με γνώμονα την γενική εκπαίδευση και την διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου, είναι γεγονός ότι επικεντρώνονται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών , στην συμβουλευτική των εκπαιδευτικών , στην αμφιλεγόμενη αξιολόγηση ατομική ή ομαδική της εκπαιδευτικής κοινότητας συναποφασίζοντας για το καταλληλότερο πλαίσιο φοίτησης και το αρτιότερο υποστηρικτικό πρόγραμμα. Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι:

.      Για ποιο λόγο τα ΚΕΔΔΥ δεν παραμένουν διακριτές υπηρεσίες με ενίσχυση του υποστηρικτικού τους ρόλου σε ό,τι αφορά τους μαθητές;

2.      Τι εξυπηρετεί η αφομοίωση μίας (της μοναδικής από το Υπουργείο Παιδείας) υπηρεσίας για την αξιολόγηση και την υποστήριξη των μαθητών με ΕΕΑ σε μία Δομή με πολλαπλές ευθύνες επικεντρωμένες κυρίως στην Γενική Εκπαίδευση;

3.      Με δεδομένο ότι η διάγνωση (γνωμάτευση) αφαιρείται ως αρμοδιότητα από το ΚΕΣΥ σε ποιον φορέα θα απευθύνονται οι γονείς, ο οποίος μάλιστα θα σχετίζεται άμεσα με την εκπαίδευση; Ποιο το κόστος για τους γονείς οι οποίοι θα επιθυμούν την αξιολόγηση του παιδιού τους;

4.      Πως θα εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες αιτήσεις που είναι σε αναμονή στα ΚΕΔΔΥ, εάν από τον Σεπτέμβριο του 2018 θα πρέπει να απασχοληθεί το προσωπικό με τον προγραμματισμό δράσεων υποστήριξης των σχολείων;

5.      Για ποιο λόγο θυσιάζεται για μία ακόμη φορά η Ειδική Εκπαίδευση στο βωμό των μεγαλεπήβολων αλλαγών της Γενικής Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν στηρίζονται σε προηγούμενη επιστημονική εμπειρία και γνώση και τέλος γιατί για ακόμα μία φορά δεν προηγήθηκε διάλογος με τους φορείς για την αναπηρία;

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την κατάργηση των ΚΕΔΥΥ, έχουν σημαντική βαρύτητα και μεγάλο ενδιαφέρον καθόσον:

 

-          Ο μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι στο επίκεντρο

-          Όλο το βάρος μετατοπίζεται στον  εκπαιδευτικό/δάσκαλο

-          Ματαιώνεται η λειτουργική ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα

-          Δεν υπάρχει αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα

-          Η αναπηρία στο απόσπασμα

-          Μαθητές και γονείς αόρατοι σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ιατροκεντρικό

-          Η αδυναμία εκπαιδευτικών να χειριστούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , δυστυχώς παρασύρει σε οπισθοδρόμηση το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του

-          Η ειδική αγωγή θυσιάζεται στο βωμό μεγαλεπήβολων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων της γενικής εκπαίδευσης

-          Η έλλειψη επιστημονικής εμπειρίας και γνώσης , σε συνδυασμό με την ανικανότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας , καταδικάζει σε αποκλεισμό , τον πιο αδύναμο κρίκο , τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες .

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) δεν κλήθηκε ουδέποτε σε δημόσιο διάλογο , δεν ρωτήθηκε ποτέ, παραγκωνίστηκε  ενδεχομένως όχι τυχαία . Αντίθετα στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών , στην υποβάθμιση της εκπαίδευσης , της δημιουργίας εκπαιδευτικών δοκιμών ή «πειραμάτων» σε βάρος των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και δασκάλων , η ΕΕΠΑΑ απαιτεί την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για την Εκπαίδευση , την άμεση πρόσκλησή της σε συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς , την αποτροπή του αποκλεισμού των μαθητών από την πραγματική εκπαίδευση ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας .


Εκτύπωση