ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Στήριξαν το Έργο μας 2014

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) λειτουργεί δύο Δομές, σύμφωνα με την Καταστατικής υποχρέωση. Στην Ζίτσα Ιωαννίνων ένα Οικοτροφείο, την ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ», κλειστής περίθαλψης που φιλοξενεί δώδεκα (12) ενήλικες με Αυτισμό. Στον Γέρακα Αττικής ένα Κέντρο Ημέρας, για είκοσι δύο (22) ενήλικες με Αυτισμό.

Στην σημερινή συγκυρία και την βαθειά οικονομική κρίση, την κρατική υποχρηματοδότηση και την συνεχιζόμενη ύφεση, η ΕΕΠΑΑ δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών της, χωρίς την βοήθεια, την συνδρομή και την αλληλεγγύη ατόμων, φορέων και οργανώσεων, που αβίαστα, αγόγγυστα συμβάλουν και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της Εταιρίας.

Ιδιαίτερα η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών με τροφοδοσία και παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε μηνιαία βάση, στηρίζει ενεργά και έμπρακτα την λειτουργία της Στέγης στην Ζίτσα Ιωαννίνων. Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, συμβάλλει διαθέτοντας προϊόντα σε μηνιαία βάση, καθώς επίσης και η ΠΙΝΔΟΣ με πτηνοτροφικά προϊόντα της στην Ζίτσα Ιωαννίνων και την λειτουργία της Στέγης. Τα Super Market  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, τις επιχειρήσεις HELLENICA, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, TAKEDA, τους Αποφοίτους του COLUMBIA UNIVERSITY και όλα τα φυσικά πρόσωπα που  καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν μέχρι σήμερα στην προσπάθεια της ΕΕΠΑΑ.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ από καρδιάς επιχαίρουν και ευχαριστούν την κάθε προσπάθεια και προσφορά και προτρέπουν στην γενίκευση της προσπάθειας. Η ΕΕΠΑΑ λειτουργεί σε καθημερινή βάση στα Κεντρικά Γραφεία της και αναμένει να σας γνωρίσει από κοντά και προσωπικά να σας σφίξει το χέρι, για να μπορέσουμε να πάρουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το δύσκολο έργο μας.


Εκτύπωση