Ομάδα Υποστήριξης Γονέων

 

Στα γραφεία της Ε.Ε.Π.Α.Α. από το 1998 πραγματοποιούνται συναντήσεις γονέων παιδιών με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Οι ομάδες συντονίζονται αφιλοκερδώς από την κα Φούσκα Στεφανία, εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Ψυχολόγο εξειδικευμένη στη συμβουλευτική οικογένειας αυτιστικών ατόμων. Οι συναντήσεις γίνονται μία φορά το δεκαπενθήμερο σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα, η οποία συμφωνείται από κοινού με τους γονείς και το συντονιστή στην πρώτη συνάντηση κάθε έτους. Κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποιούνται στο νέο Παράρτημα Πειραιά.

 Οι γονείς που λαμβάνουν μέρος σ'αυτές τις συναντήσεις είναι περίπου 10-12 κάθε χρόνο και τα παιδιά τους είναι διαφόρων ηλικιών και με διαφορετικές διαγνώσεις, προέρχονται δηλαδή από όλο το φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών. Η διάρκεια κάθε συνάντησης είναι περίπου 3 ώρες και γίνεται με τις αρχές της Προσωποκεντρικής προσέγγισης (μη κατευθυντική παρέμβαση) ώστε να διευκολύνεται η έκφραση των γονέων και η ομάδα να προχωράει σύμφωνα με το δικό της δυναμικό και πρόθεση.

 Οι θεματικές των συναντήσεων ποικίλουν και καθορίζονται από τους ίδιους τους γονείς ή πριν ή κατά τη διάρκεια της κάθε συνάντησης. Τα θέματα μπορεί να αφορούν τη διάγνωση, τις τρέχουσες θεραπευτικές παρεμβάσεις, τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά πλαίσια και δομές, τις δυσκολίες που προκύπτουν από τα ίδια τα παιδιά (συμπεριφορά, κρίσεις επιθετικότητας κτλ) και τις ψυχοσυναισθηματικές ή κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς.

 Η συντονίστρια των ομάδων φροντίζει να παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό στους γονείς και διευκολύνει την αλληλοπληροφόρηση, αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια των οικογενειών μεταξύ τους. Σκοπός επίσης αυτών των συναντήσεων είναι οι ίδιοι οι γονείς- μέλη των ομάδων να μπορούν να έχουν σε τέτοιο βαθμό πληροφόρηση, ώστε να δρουν προς την κατεύθυνση της υποστήριξης άλλων οικογενειών με όμοια με τα δικά τους προβλήματα.

 Συχνά οι ομάδες γονέων συμμετέχουν συλλογικά, διοργανώνουν και υποστηρίζουν εκδηλώσεις (Φεστιβάλ για τον αυτισμό, εκθέσεις ζωγραφικής κτλ) που σαν σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τον αυτισμό.

 Η συνέχιση της διοργάνωσης τέτοιων ομάδων συναντήσεων αλλά και η γενίκευση της συμμετοχής όλο και περισσότερων γονέων σε αυτές, θεωρείται απαραίτητη. Η δημιουργία μίας ενημερωμένης βάσης δεδομένων με συνεχή πληροφόρηση αλλά και η δημιουργία ενός δικτύου πληροφορημένων γονέων οι οποίοι θα δρουν υποστηρικτικά σε άλλους γονείς, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους αυτής της δράσης της Ε.Ε.Π.Α.Α.