Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2013

Το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2013 ξεκίνησε. Παρακούμε τα μέλη μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν να επικοινωνήσουν με τα Κεντρικά Γραφεία (τηλ. 2103216549-550) για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Όριο ηλικίας Κατασκηνωτή από 10 έως 50 ετών)

Επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται γονείς να συμμετέχουν ως συνοδοί των παιδιών τους στην κατασκήνωση.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι και εφέτος 10ήμερης διάρκειας.

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Κατασκηνωτών:

Παρασκευή 17 Μαΐου 2013