ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ- ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ 22/2

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ 22/2