Τριήμερο Σεμινάριο TEACCH Μέρος ΙΙ

TEACCH

 

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, σκοπεύει να διοργανώσει σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Β. Καρολίνας στις  3-4 & 5 Φεβρουάριου 2012  τριήμερο σεμινάριο για το πρόγραμμα Προχωρημένης Εκπαίδευσης στη μέθοδο  ΤΕACCH (Μέρος ΙΙ).

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Παιδοψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Λογοπεδικούς, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, κ.λ.π.) καθώς και σε γονείς παιδιών με αυτισμό.  Πληροφορίες–Γραμματεία σεμιναρίου:  Κέντρο Ημέρας Ε.Ε.Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης., Βερατίου 5, πίσω από τον Σιδ. Σταθμό Θεσσαλονίκης τηλ./fax 2310 241 287,  ηλεκτρονική διεύθυνση  Περισσότερες λεπτομέρειες στo επισυναπτόμενo αρχείo .