ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας μας και ύστερα από απόφαση που πήρε το ΔΣ σας καλούμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., Βερατίου 5 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2019
  • Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ. για το 2019
  • Οικονομικός Απολογισμός για το 2019
  • Προτάσεις –Συζήτηση μελών για την μελλοντική δράση της Εταιρίας
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ κεντρικού και για την ανάδειξη συνέδρων στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ του 2021.

 

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

 

Ζαφειροπούλου Φωτεινή                            Χαριτάκης Αντώνης