Το παιχνίδι ως θεραπευτικό & εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος

 Παιχνιδι

 

Το παιχνίδι είναι ο τρόπος επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα παιδιά εκ φύσεως για να εξερευνήσουν και να μάθουν από το περιβάλλον, καθώς και για να κατανοήσουν
και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους ανθρώπους. Η συμμετοχή σε ολοένα και πιο σύνθετες αλληλουχίες παιχνιδιού αναπτύσσει την ικανότητα να μαθαίνουμε, να μοιραζόμαστε συναισθήματα, να αλληλεπιδρούμε κοινωνικά και να χρησιμοποιούμε επικοινωνιακούς κώδικες με άλλους ανθρώπους. Παρά τις δυσκολίες που
παρουσιάζουν τα παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) στο παιχνίδι, όταν αυτό είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε παιδιού, μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο θεραπευτικό/εκπαιδευτικό εργαλείο.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες (πχ. ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς) που δουλεύουν με παιδιά με ΔΑΦ και
ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι σαν μέσο μάθησης και θεραπείας. Ο στόχος του είναι να προσφέρει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τη σχεδίαση και την πραγματοποίηση εξατομικευμένων ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών/εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα.
Παρουσιάζονται κατάλληλοι μέθοδοι παρέμβασης για παιδιά χαμηλής, μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο εκπαιδευτικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα (Θεωρία & Μεθοδολογία) προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για τη δημιουργία μιας
παρέμβασης μέσα από το παιχνίδι. Στη δεύτερη ενότητα (Βιωματικό Εργαστήρι) δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν οι ίδιοι μέρος σε δραστηριότητες
παιχνιδιού διαφόρων επιπέδων και στη συνέχεια βασιζόμενοι στην εμπειρία τους να δημιουργήσουν κατάλληλες δραστηριότητες για παιδιά διαφόρων λειτουργικοτήτων με συγκεκριμένους θεραπευτικούς/εκπαιδευτικούς στόχους.

Το περιεχόμενο της πρώτης ενότητας (Θεωρία & Μεθοδολογία) υποστηρίζεται κατά την εισήγηση με οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει PowerPoint και
σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο.

Έντυπο υλικό που δίνεται στους συμμετέχοντες:

  • Σημειώσεις σεμιναρίου
  • Αναπτυξιακός πίνακας εξέλιξης στο παιχνίδι
  • Πίνακας επεξήγησης διαφορετικών τύπων παιχνιδιού
  • Οδηγίες αξιολόγησης παιχνιδιού από Sherratt and Peter (2002)
  • Τομείς και κριτήρια αξιολόγησης
  • Βιβλιογραφία

 

Σύντομο βιογραφικό:
Η Ελένη Αγγελίδη είναι ψυχολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αυτισμό και ίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης στη Θεραπεία μέσω Τέχνης με ειδίκευση στη
θεραπευτική χρήση της κούκλας/μαριονέτας για παιδιά με αυτισμό. Εργάζεται στην λλάδα από το 2006 ως θεραπεύτρια σε ιδιωτικά κέντρα διάγνωσης, θεραπείας και
αποκατάστασης και ως εισηγήτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γονείς και παγγελματίες. Από το 2011 διατηρεί και ιδιωτικό γραφείο, όπου πραγματοποιεί
ατομικές και ομαδικές συνεδρίες για παιδιά και εφήβους και αναλαμβάνει επίσης υμβουλευτική γονέων και εκπαίδευση γονέων στον αυτισμό.

 

Πληροφορίες–Γραμματεία σεμιναρίου: 

Κέντρο Ημέρας Ε.Ε.Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης., Βερατίου 5, πίσω από τον Σιδ. Σταθμό Θεσσαλονίκης τηλ./fax 2310 241 287, ηλεκτρονική διεύθυνση 

 

Υπεύθυνος σεμιναρίου:

Τσαμπούρης Γιώργος

 

Κατέβασε την αφίσα της εκδήλωσης εδώ.

Κατέβασε την αίτηση για την συμμετοχή στο σεμινάριο εδώ.

 


Εκτύπωση