Πρόγραμμα Εκπαίδευσης – Υποστήριξης Γονέων παιδιών με ΔΑΔ (Μέθοδος CYGNET)

 

CYGNET
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης Cygnet – Υποστήριξης γονέων παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση γονέων στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί  ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους.

Περιεχόμενο προγράμματος:
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες από το χώρο της υγείας, με επίσημη πιστοποίηση από τον Αγγλικό φορέα της Cygnet “Bernando’s” για τη διεξαγωγή του προγράμματος. Περιλαμβάνει 7 (επτά) θεματικές ενότητες με διάρκεια κάθε ενότητας 2,5 - 3 ώρες. Θα πραγματοποιηθούν (7) συναντήσεις γονέων και/ή φροντιστών.  Οι ομάδες δε θα ξεπερνούν τα 12 άτομα. Θα ήταν θεμιτό να παρευρίσκονται και οι δύο γονείς, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ή και ένας φροντιστής του παιδιού (μέγιστος αριθμός για κάθε παιδί 2 άτομα). Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν γονείς παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Οι μέρες και οι ώρες συνάντησης θα οριστούν έπειτα από συμφωνία με τους επαγγελματίες εκπαιδευτές.  Θεματικές ενότητες
Συνεδρία 1  :    Τι είναι ο Αυτισμός;
Συνεδρία 2 :     Επικοινωνία ( γιατί και πως επικοινωνούμε)
Συνεδρία 3 :     Αισθητηριακά Θέματα
Συνεδρία 4 :     Κατανοώντας τη συμπεριφορά.
Συνεδρία 5 :     Διαχείριση Συμπεριφοράς
Συνεδρία 6 :     Ελεύθερη συζήτηση (ύστερα από επιλογή γονέων)
Συνεδρία 7 :     Follow up    Πραγματοποιείται μετά από 3 μήνες με σκοπό να συζητηθούν απορίες που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα καθώς και να συζητηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος όσον αφορά τη διαχείριση των δυσκολιών που έχουν παρουσιαστεί.

Κόστος Συμμετοχής
50 ευρώ ανά γονέα συνολικά για όλες τις συνεδρίες. Υπεύθυνοι Προγράμματος:
Βογινδρούκας Ιωάννης :  λογοπεδικος PhD -  Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΕΠΑΑ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Χελιουδάκη Ελευθερία: Ψυχολόγος – Οικογενειακή συστημική Θεραπεύτρια.
       
Οι παραπάνω εκπαιδευτές διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση από τον Αγγλικό φορέα της CYGNET “Bernando’s” για τη διεξαγωγή του προγράμματος εκπαίδευσης και υποστήριξης στην Ελλάδα. Για αίτηση συμμετοχής και οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310-241287 Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ.-21:00 μ.μ.


Εκτύπωση