Εκπαιδευση (ADOS-G)

 

 

                      ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ADOS-G)

Autism Diagnostic Observation ScheduleGeneric

 

 

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτής:  ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Παιδοψυχίατρος PhD , Εγκεκριμένος εκπαιδευτής ADOS-G

 

14-15-16 & 17 Νοεμβρίου 2011

 

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών σε συνεργασία με την  Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών  διοργανώνουν στην Αθήνα εκπαιδευτικό σεμινάριο στην χορήγηση της  Autism Diagnostic Observation ScheduleGeneric (ADOS-G) για περιορισμένο αριθμό ειδικών ψυχικής υγείας.

Το εργαλείο Autism Diagnostic Observation ScheduleGeneric (ADOS-G) είναι μια ημιδομημένη παρατήρηση-συνέντευξη που χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη και την έρευνα για τη έγκυρη διάγνωση (αλλά και αξιολόγηση) των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος. Στην προσπάθεια να καλύψει το σύνολο του φάσματος τόσο όσον αφορά το επίπεδο λειτουργικότητας όσο και την ηλικία, υπάρχουν 4 τύποι (modules 1-4) του εργαλείου, που καλύπτουν από μικρά παιδιά χωρίς λόγο μέχρι ενήλικες με ευχέρεια λόγου.

Η χρήση του απαιτεί εκπαίδευση από εγκεκριμένους εκπαιδευτές. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης απευθύνονται σε Παιδοψυχιάτρους, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και γενικά επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά ή/και ενήλικες με τις διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. Το σεμινάριο διαρκεί 4 ημέρες και περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις, αλλά και πρακτικές συνεδρίες, όπου ο εκπαιδευόμενος καλείται να διεξαγάγει την παρατήρηση σε πραγματικό παιδί. Ακριβώς λόγω της πρακτικής άσκησης και των απαραίτητων πρακτικών σε video, η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 4 εκπαιδευόμενοι  ανά εκπαιδευτή.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

1.      Εγγραφή στο σεμινάριο

2.      Αγορά εργαλείου από τη  Μ. Βρετανία στο http://www.hogrefe.co.uk/.

3.      Ο εκπαιδευόμενος εργάζεται με το εργαλείο πριν από την επίσημη εκπαίδευση του (και άρα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του το kit), ώστε να αποκτήσει κάποια εξοικείωση με αυτό, και να μπορέσει να έχει ένα πρώτο δικό του video (ένα module 1 ή 2 και ένα module 3 ή 4) τα οποία πρέπει να φέρει στο σεμινάριο ή να τα στείλει στον εκπαιδευτή πριν το σεμινάριο

4.      Πριν το σεμινάριο λαμβάνει επίσης και ένα DVD με αντίστοιχες συνεντεύξεις τις οποίες καλείται να μελετήσει και να βαθμολογήσει (οι επίσημες βαθμολογίες περιλαμβάνονται).

5.      Διεξαγωγή σεμιναρίου (4 ημέρες στην Αθήνα)

6.      Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα λάβει πάλι ένα DVD με 2 ADOS modules και τα σχετικά έντυπα βαθμολόγησης. Θα πρέπει να τα βαθμολογήσει και να τα επιστρέψετε, όσο γίνεται συντομότερα στον εκπαιδευτή.

7.      Για να λάβει την πλήρη άδεια χρήσης, κλινική και ερευνητική, θα πρέπει να αποστείλει και 2 βιντεοσκοπημένες χορηγήσεις της ADOS (μια module 1ή 2 και μια module 3 ή 4). Ο εκπαιδευτής θα αξιολογήσει τον τρόπο χορήγησης και θα ελέγξει το κατά πόσο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βαθμολογήσει αξιόπιστα το εργαλείο. Τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις του αποστέλλονται γραπτώς στον συμμετέχοντα και του ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που ή η χορήγηση ή η βαθμολόγηση δεν κριθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει επανάληψη της μετασεμιναριακής διαδικασίας.

 

Κόστος συμμετοχής:

 

 1200€  (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του εργαλείου kit

 

Πληροφορίες–Γραμματεία σεμιναρίου:  Κέντρο Ημέρας Ε.Ε.Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης., Βερατίου 5, πίσω από τον Σιδ. Σταθμό Θεσσαλονίκης τηλ./fax 2310 241 287, ηλεκτρονική ιεύθυνση 

Υπεύθυνη σεμιναρίου: Παπαδοπούλου Αντιγόνη

        Ημέρες & ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Τρίτη 8:30.-15:30, Τετάρτη- Πέμπτη 14:00-21:00, Παρασκευή 10:00-15:00