Προχωρημένη κατάρτιση στο PECS

 
 pecs
 
Θεσσαλονίκη

Προχωρημένη κατάρτιση στο PECS

(PECS Advanced training)

 

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

Εισηγήτρια: Πλέσσα Άννα M.Ed

 

Το σεμινάριο αυτό είναι η συνέχεια του βασικού διημέρου, για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε μια ποιοτική ανασκόπηση όλων των  Σταδίων PECS , καθώς και στην συζήτηση της αντιμετώπισης θεμάτων εφαρμογής του.

Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στο πώς εισάγουμε το κάθε Στάδιο του PECS και ποια είναι τα πιο κοινά προβλήματα για καθένα από τα στάδια αυτά. Θα προβληθούν βίντεο, θα γίνει εξάσκηση στην καταγραφή δεδομένων και θα συζητηθούν πραγματικά περιστατικά.

Τη δεύτερη μέρα το σεμινάριο έχει σαν στόχο την εκπαίδευση ειδικών και γονέων στο να μάθουν να χρησιμοποιούν τεχνικές, ώστε να ενσωματώνουν το PECS, μέσα σε καθημερινές δραστηριότητες με λειτουργικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Επίσης θα συζητηθούν αναλυτικά παραδείγματα επιθετικών προσδιορισμών, η χρήση του Σταδίου VI, επιπρόσθετες έννοιες, όπως τα συναισθήματα και η  διδασκαλία της πολυπλοκότητας της δομής του λόγου μέσω PECS.

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν:
•Να αξιολογούν τα μαθήματα
PECS .

•Να βρίσκουν λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις κατά την εφαρμογή του  PECS.

•Να αναλύουν συνήθεις δυσκολίες κατά την εφαρμογή του PECS.

•Να κάνουν ανάλυση μιας ημέρας και να προγραμματίζουν επικοινωνιακές ευκαιρίες σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

•Να σχεδιάζουν προχωρημένα μαθήματα PECS, κάνοντας χρήση επιθετικών προσδιορισμών

•Να αξιοποιούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία γλωσσολογικών εννοιών με PECS μέσα σε λειτουργικές ρουτίνες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας
•Να διευρύνουν τις γλωσσικές ικανότητες των εκπαιδευομένων (σημασιολογία και σύνταξη).

 

Δραστηριότητες:
•Διάλεξη/ Ασκήσεις
•Ανάλυση βίντεο με ‘‘δύσκολα μαθήματα''
•Επανάληψη πρακτικής σε ομάδες
•Συλλογή δεδομένων
•Διαρκείς ευκαιρίες για ερωτήσεις
και απαντήσεις

 Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης οι ειδικοί θα λάβουν:
α) Βεβαίωση Εκπαίδευσης
β) Σημειώσεις της παρουσίασης.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν παρακολουθήσει τη Βασική κατάρτιση στο PECS.  Κόστος συμμετοχής:
300€  για τους επαγγελματίες,  200€ φοιτητές,  150€ γονείς
 

Διαδικασία εγγραφής:
1.    Τηλεφωνική κράτηση θέσεως στην υπεύθυνη  του σεμιναρίου.
2.    Συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής και κατάθεση του  ποσού των 100€ για κατοχύρωση της θέσης   έως  14/10/10  στον ακόλουθο τραπεζικό Λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας: 87075125 δικαιούχοι λογαριασμού: Πλέσσα-Καφαντάρης. (Οποιεσδήποτε  τραπεζικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές).   Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα πραγματοποιηθεί  την ημέρα του σεμιναρίου. Μετά τις 14/10/10 θα ενημερωθείτε για τον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα.
 3.    Πριν γίνει  η  κατάθεση να  προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη του σεμιναρίου.  Η κατάθεση να γίνεται ονομαστικά..
4.    Ακυρώσεις Εγγραφών δεν γίνονται δεκτές.

Διαδικασία επιβεβαίωσης:
Μετά από την παραλαβή του εντύπου εγγραφής και εφόσον γίνει και η κατάθεση  θα ακολουθήσει επιβεβαίωση από την γραμματεία του σεμιναρίου, τηλεφωνικά ή με e-mail. Εάν δεν ακολουθήσει επιβεβαίωση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του σεμιναρίου.

Πληροφορίες–Γραμματεία σεμιναρίου:
Παπαδοπούλου Αντιγόνη τηλ. 6988 715666,  ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημέρες & ώρες επικοινωνίας:
Καθημερινά  14:00.-21:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

* Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής ημερομηνίας του σεμιναρίου ή σε περίπτωση που ο συμμετέχων ενημερώσει εγγράφως ότι δεν δύναται να συμμετάσχει στο σεμινάριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του.
* Η πιστοποίηση δίνεται μόνον εφόσον ο συμμετέχων παρακολουθήσει το σεμινάριο μέχρι την λήξη του.

 

 


Εκτύπωση