Σεμινάριο ειδικής αγωγής

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες». Άμεσοι ενδιαφερόμενοι είναι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Το Σεμινάριο εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 3699/2008, Κεφάλαιο Γ΄, άρθρο 20 και 22. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκτύπωση