«Θεμελιώδεις Αρχές του TEACCH και Βασικές Αρχές Εφηρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς»

Πληροφορίες για το σεμινάριο στη Θεοτόκο εδώ.

Εκτύπωση