_Παράρτημα Ηπείρου

 

Έπειτα από τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2014, η σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Παραρτήματος Ηπείρου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων έχει ως εξής:

Στις 3 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη, τα νεοεκλεγέντα μέλη συναντήθηκαν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες του νέου διοικητικού συμβουλίου. Σε αυτή την συνάντηση, ομόφωνα, εξελέγησαν στο διοικητικό τα ακόλουθα μέλη:

 

  • Πρόεδρος: Θέμος Χρήστος
  • Αντιπρόεδρος: Μιχάλης (Μυγδαλάκης) Λεοντίου
  • Γραμματέας: Σαραντάκη Άννα
  • Ταμίας: Χαλιάσου Ελένη
  • Μέλος: Πετράκης Δημήτριος
  • Μέλος: Καρμίρη Ασπασία
  • Μέλος: Μπούρης Αιμίλιος