ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας μας και ύστερα από απόφαση που πήρε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του στις 25 Αυγούστου 2014, σας καλούμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις  28 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημέρας, Βερατίου 5 με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2014
2.    Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ.  για το 2014
3.    Οικονομικός Απολογισμός  για το 2014
4.    Προτάσεις –Συζήτηση μελών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  για την μελλοντική δράση της Εταιρίας.
5.    Συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για την  ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής  του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
 

 

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. δ. του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού, δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης, έχουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη που έχουν υποβάλλει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο τη υποψηφιότητά τους.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. Α, εδάφιο β., του καταστατικού τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης εφόσον   έχουν γίνει μέλη της Ε.Ε.Π.Α.Α. ένα χρόνο πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
  • Τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από  την εγγραφή τους στην .Ε.Π.Α.Α. μπορούν να ψηφίζουν την  έγκριση, ή όχι του Απολογισμού Δράσης, του Οικονομικού Απολογισμού, του Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δράσης για τον επόμενο χρόνο.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος ε και ι του καταστατικού η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) από τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
  • Υπογραμμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού η συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση αποτελεί θεμελιακή υποχρέωση των μελών της Ε.Ε.Π.Α.Α.
  •  Τέλος όποιος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να το δηλώσει μέχρι την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
 
Για το Δ.Σ.
 Η Πρόεδρος                                                                           Ο Γραμματέας
 
Ζαφειροπούλου Φωτεινή                                                    Χαριτάκης Αντώνης