ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σαββατo 15 Σεπτεμβρίου 2012  και Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Εταιρίας Αθηνάς 2,
2ος όροφος, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των Συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ, που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2013.

Η κάλπη θα παραμείνει ανοιχτή από 09:00 έως 14:00 και από 16:00 έως 18:00. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας, αυτοπροσώπως. Δεν γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις ή πληρεξούσια.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο εκλογής είναι ένας (1) Σύνεδρος ανά πενήντα ένα (51) ψηφίσαντες. Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη για την καλύτερη εκπροσώπησή μας.

Τα παραρτήματά μας, θα πραγματοποιήσουν εκλογές αντίστοιχα στις έδρες τους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Π.Α.Α.


Εκτύπωση