Εκλογοαπολογιστική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ  ΓΕΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι των Αυτιστικών Ατόμων

 

 Σύμφωνα με τα άρθρα 29,30,31,32 και 33 του καταστατικού της Εταιρίας μας, και ύστερα από απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του Αριθ. 37 της 4ης Ιανουαρίου 2008, σας καλούμε στην Έβδομη  Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Σάββατο ώρα 9:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας το επόμενο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 τις ίδιες ώρες, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Aίθουσα «Αντώνη Τρίτση» Ακαδημίας 50, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Α. 1. Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2009-2010

2. Οικονομικός Απολογισμός του Ταμία για το 2009-2010

3. Έκθεση του Διαχειριστικού Ελέγχου, που έκανε η εξελεγκτική επιτροπή για το έτος 2010

4. Έγκριση του Απολογισμού Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009-2010

5. Έγκριση του οικονομικού ισολογισμού και της ταμιακής διαχείρισης για το έτος 2010

6. Απόδοση ευθυνών και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για έτος 2009-2010

7. Έκθεση συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2011

8. Προτάσεις του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011

9. Απολογισμός Παραρτημάτων - Προγραμματισθέντες Στόχοι

10. Συζήτηση προτάσεων μελών της Γενικής Συνέλευσης για την μελλοντική δράση της Εταιρίας

Β. 1. Εκλογή Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την Ε.Ε.Π.Α.Α. στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Α.μεΑ.

2. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού.

 

Υπογραμμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 , παράγραφος ι του Καταστατικού, προς διευκόλυνση των μελών της Εταιρίας που κατοικούν εκτός Αθηνών ή αντιμετωπίζουν δυσκολία λόγω του προβλήματος του αυτιστικού παιδιού ή των ανηλίκων που προστατεύουν, επιτρέπεται η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, καθώς και στις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με σχετική επιστολή του μέλους προς την Εταιρία, που θα συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού, ή με γραπτή εξουσιοδότηση του μέλους προς άλλο μέλος της Εταιρίας ( έτερο γονέα ή τρίτο), που συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει και το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού.

 

Η επιστολή ή η γραπτή εξουσιοδότηση, βάσει καταστατικού της Π.Ο.Σ.Γ.Α.μεΑ., δεν ισχύουν για την εκλογή των Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την Ε.Ε.Π.Α.Α., στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της  Π.Ο.Σ.Γ.Α.μεΑ.

 

1. Υπενθυμίζεται ότι:

 

α. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. δ. του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης

β. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού, δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης έχουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη που έχουν υποβάλλει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητά τους.

γ. Σύμφωνα με τ άρθρο 16, παράγραφος β. εδάφια α και β, και με την παράγραφο γ. του άρθρου 29 του καταστατικού, τα Συλλογικά και Συνδεμένα μέλη μπορούν να μετέχουν με τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση, έχουν μία (1) ψήφο, και μπορούν να ψηφίζουν τα πεπραγμένα και να εκλέγουν, αλλά όχι να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης.

δ. Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. Α, εδάφιο β. , του καταστατικού τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης εφόσον έχουν γίνει μέλη της Ε.Ε.Π.Α.Α ένα χρόνο πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

ε. Τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στην Ε.Ε.Π.Α.Α. μπορούν να ψηφίζουν την έγκριση, ή όχι του Απολογισμού Δράσης, του Οικονομικού Απολογισμού, του Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δράσης για τον επόμενο χρόνο.

στ. Τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο, μπορούν επίσης, να συμμετέχουν στην εκλογή εκπροσώπων της Ε.Ε.Π.Α.Α. στο Εκλογοαπολογογιστικό Συνέδριο της  Π.Ο.Σ.Γ.ΑμεΑ.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος ε και ι του καταστατικού η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) από τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από όλους, τα μέλη που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπηση ή με κλειστή επιστολή, χρειάζεται να έχουν λάβει έγκαιρα τον κατάλογο υποψηφίων.

 

Γι αυτό παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή στην εξελεγκτική επιτροπή ή ως εκπρόσωποι της Ε.Ε.Π.Α.Α. στο Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.ΑμεΑ., να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους γραπτά, με γράμμα ή με φαξ το αργότερο ως τις 15 Ιανουαρίου 2011, για να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των καταλόγων στο εκλογικό σώμα , μαζί με τον Απολογισμό Δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Επίσης, όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, παρακαλούνται, προκειμένου τα μέλη της Ε.Ε.Π.Α.Α να γνωρίσουν τους υποψηφίους που καλούνται να ψηφίσουν,  μαζί με την γραπτή υποψηφιότητά τους, να στείλουν, σε μία σελίδα, περιληπτικά βιογραφικά στοιχεία, τις προτάσεις τους για την μελλοντική δράση της Εταιρίας και πώς προτίθενται να συνδράμουν ενεργά στις ενέργειες του Δ.Σ.

 

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού η συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση αποτελεί θεμελιακή υποχρέωση των μελών της Ε.Ε.Π.Α.Α.

 

Χωρίς τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των μελών, δεν μπορεί να υπάρχει Γενική Συνέλευση. Και αν δεν υπάρχει η σύμφωνα με το καταστατικό απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, δεν μπορεί να εκλεγούν τα όργανα διοίκησης της Εταιρίας.

 

 Με την συμμετοχή επίσης όσο δυνατόν περισσοτέρων μελών μας, θα καταστεί δυνατή η εκλογή μεγαλύτερου αριθμού Συνέδρων στο Εκλογοαπολογογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Α.μεΑ , αφού αριθμός τους εξαρτάται από το σύνολο των παρόντων στην Έβδομη  Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευσή μας.

 

Πιστεύουμε σε μια άμεση ανταπόκρισή σας, στην πρόσκληση αυτή, ιδιαίτερα μάλιστα στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τα όργανα διοίκησης της Εταιρίας, Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς για την εκπροσώπησή μας στο Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Α.μεΑ.

 

Με τις καλύτερες ευχές μας για τον καινούριο χρόνο,

 

Για το Δ.Σ. / Ε.Ε.Π.Α.Α.,

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

Ηλίας Παρίσης Θωμάς Καπέλος


Εκτύπωση