• 2103216550

Συνελεύσεις-Αρχαιρεσίες

Κείμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Συνέδρων για την Ε.Σ.ΑμεΑ.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Ε.Π.Α.Α. να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ώστε να συμπεριληφθείτε στο ενιαίο ψηφοδέλτιο της Ε.Ε.Π.Α.Α. για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη εκπροσώπησή της.

Τα παραρτήματα να προετοιμάζονται για την διεξαγωγή εκλογών με την παρουσία Νομικού Αντιπροσώπου ώστε να είναι έγκυρες σύμφωνα με την Ε.Σ.ΑμεΑ. και την έγκαιρη υποβολή ονοματεπωνύμων συνέδρων.

Καταληκτική ημερομηνία 31 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας μας και ύστερα από απόφαση που πήρε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του στις 19 Ιανουαρίου 2011, σας καλούμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημέρας, Βερατίου 5 με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2010
  2. Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ.  για το 2010
  3. Οικονομικός Απολογισμός  για το 2010
  4. Προτάσεις –Συζήτηση μελών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  για την μελλοντική δράση της Εταιρίας.
  5.  Εκλογή Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την Ε.Ε.Π.Α.Α. στο εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. μεΑ
  6. Συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για την  ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής  Πανελλαδικά , στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ε.Ε.Π.Α.Α. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2011.

Υπογραμμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος  ι του Καταστατικού , προς διευκόλυνση των μελών της Εταιρίας που κατοικούν εκτός Αθηνών  ή αντιμετωπίζουν δυσκολία λόγω του προβλήματος του παιδιού τους, επιτρέπεται η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, καθώς και στις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με σχετική επιστολή του μέλους προς την Εταιρία, που θα συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού, ή με γραπτή εξουσιοδότηση του μέλους προς άλλο μέλος της Εταιρίας (έτερο γονέα ή τρίτο) που συνοδεύεται  από κλειστό φάκελο που θα περιέχει και το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού.

Η επιστολή ή η γραπτή εξουσιοδότηση, βάσει καταστατικού της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ, δεν ισχύουν για την εκλογή των Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την Ε.Ε.Π.Α.Α., στο Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ  ΓΕΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011